Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Eesti Päevalehe hukka

Tallinn, 23. märts 2007. Pressinõukogu arutas haridus- ja teadusministeeriumi kaebust Eesti Päevalehe peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Haridusministeerium esitas kaebuse Eesti Päevalehes 1. veebruaril 2007 ilmunud artikli „Reps nõuab trahviga ähvardades haridusministeeriumi ülistamist” peale. 

Artikkel räägib sellest, et haridusminister Mailis Reps surub omavalitsustele peale lepinguid, mis kohustavad ministeeriumi kui lasteaedade ning koolide remondi ja ehituse rahastajat reklaamima. Artikkel nimetab sellist reklaamimist „mõõdutundetuks reklaamimiseks”.

Haridusministeerium leiab, et „mõõdutundetu reklaamimine” on hinnang, mille sobilikkus antud uudisloos on kaheldav. Ministeeriumi kinnitusel on tegu tüüplepingutega, mida ministeerium sõlmib juba aastaid ja igal aastal 1500 ringis. Lepingu partneritel on kohustus kasutada ministeeriumi logo ja mainida ministeeriumi, kuid seda ei saa nimetada „mõõdutundetuks reklaamimiseks”. Artiklis on lepingutingimusi seostatud ilma allikaviideteta Mailis Repsiga, kuid sarnaseid lepinguid on ministeeriumi väitel sõlmitud juba 2001. aastast.

Eesti Päevaleht selgitas, et ajakirjanik palus teema kohta kommentaari ministrilt või kantslerilt, kuid ministeerium lasi teemat kommenteerida õigusosakonna juhatajal, kes 2004. aastal sõlmitud sarnastele lepingutele ei viidanud. Kuna sarnaste lepingute sõlmimine aastaid varem tuli ilmsiks hiljem, siis avaldas leht selgitava artikli 7. veebruaril. Eesti Päevaleht kinnitas, et avaldas mõlemas artiklis infot, mis oli ilmumise ajaks teada. Mailis Repsi otsene seostamine lepingutingimustega oli seotud sellega, et ajakirjanikul puudus info varasemate lepingute kohta

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul on Eesti Päevaleht teinud artiklis kaks faktiviga: lepingud ei ole Mailis Repsi isiklik initsiatiiv ning Misso valla leppetrahvi piirmäär on 2, mitte 5 nagu kirjas artiklis. Mõlemad faktivead lükkab haridusministeerium oma kaebuses ümber. 

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

Eesti Päevaleht avaldas otsuse 22. märtsil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele