Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Eesti Ekspress ei rikkunud raamatuarvustusega head tava

Tallinn, 24. mai 2007. Pressinõukogu arutas AS Tänapäeva kaebust Eesti Ekspressis ilmunud raamatuarvustuse peale ning leidis, et leht ei ole eksinud hea tava vastu.

8. veebruaril 2007 ilmunud artiklis „Aastaraamat Kes? Mis? Kus? 2007” kritiseerib autor AS Tänapäeva kirjastatud aastaraamatut ning toob välja selle puudused. AS Tänapäev leiab, et artikkel sisaldab solvanguid ja ebaõigeid faktiväiteid.

Eesti Ekspress selgitas, et lehel on õigus avaldada erinevaid seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi. Antud loo puhul oli tegu kirjandusteose arvustusega ning ei saa eeldada, et arvustus peab olema kuiv ja emotsioonitu.

Ajalehel on õigus arvamusvabadusele. Antud artikkel näitab loo kirjutaja hinnanguid, millega lugeja võib nõustuda või mitte. 

Pressinõukogu lähtub oma töös ajakirjanduseetika koodeksist. Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu möönab, et kaebuses esile toodud väljendid võivad olla tõlgendatavad solvavatena ja sellisena riivata või rikkuda isiku õigusi, kuid Pressinõukogu ei saa võtta enda kanda kohtu funktsioone, väljuda oma pädevuse raamidest ja eetikakoodeksi sätetest.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele