Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Nädaline ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 28. mai 2007. Pressinõukogu arutas Haivo Annivali kaebust Nädalise peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Nädalises 13. jaanuaril 2007 ilmunud uudises „Põlenud maja ehitatakse üles” on juttu Raplas Viljandi maantee ääres asunud põlenud majast.

Haivo Annival kaebas Pressinõukogule, et artikliga on rikutud tema eraelu puutumatust. Kaebaja on seisukohal, et artiklis avaldatud info oli ajakirjaniku fantaasia, sest omanikuna ütles ta ajakirjanikule, et tulevikuplaanid majaga on veel ebaselged.

Nädaline selgitas, et lähtus lühiuudist kirjutades sellest, et tegu on positiivse sõnumiga – Rapla ühe peatänava ääres silma riivanud maja ehitatakse üles. Toimetus sai infot vallavalitsusest, loo autor vestles mitme erineva spetsialistiga. Kuna krundi omanik ei olnud valmis ehituskäiku kommenteerima, piirduti vaid lühiuudisega.

Pressinõukogu otsustas, et Nädaline ei ole eksinud ajakirjanduskoodeksi vastu, sest Rapla peatänava ääres olev põlenud maja avaliku huvi objekt ning seetõttu on Raplamaa inimesed õigustatud saama infot, mis majast saab. Uudises avaldatu ei riku Pressinõukogu hinnangul kaebaja eraelu puutumatust. Pressinõukogu leiab, et uudis on tasakaalustatud, sõna on antud ka majaomanikule.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele