Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Postimees rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 6. veebruar 2008. Pressinõukogu hinnangul rikkus Postimees head ajakirjandustava, kui jättis avaldamata Ajakirjanike Liidu juhatuse liikmete esitatud vastulause Ajakirjanike Liidu juhatuse esimehe Marica Lillemetsa preemiast kõnelevale artiklile.

Pressinõukogu arutas 31. jaanuaril toimunud koosolekul Ajakirjanike Liidu juhatuse liikmete Margarita Kornõševa, Karin Pauluse, Liina Kusma ja Mart Ummelase kaebust Postimehe peale. 3. jaanuaril ilmunud artiklis „Marica Lillemetsa preemia kääritab ajakirjanike liitu“ on juttu sellest, et Ajakirjanike Liidu juhile makstud preemia tekitab osades liidu liikmetes paksu verd, kuna nende hinnangul keelab liidu põhikiri juhatuse liikmetele endale preemiat maksta. Artiklis sai sõna ka  Marica Lillemets.

Kaebajad ei olnud rahul, et Postimees ei nimeta preemia maksmisega rahulolematute liidu liikmete arvu ega nimesid. Samuti ei ole kaebajad rahul, et liidu juhatuse liikmetelt ei küsitud kommentaare. Kaebajate hinnangul on Postimees rikkunud ajakirjanduseetika reegleid, sest artikli autor ei märkinud Marica Lillemetsaga e-posti teel suheldes, et kirjutab uudist.

Postimees selgitas, et artikli kirjutamisel kasutas autor usaldusväärseid allikaid, kes soovisid jääda anonüümseks. Toimetuse hinnangul sai Ajakirjanike Liidu juhatuse esimees Marica Lillemets artikli mahtu arvestades piisavalt sõna. Postimehe hinnangul ei tõlgendanud toimetus artiklis liidu põhikirja ega võtnud seisukohta tüli osas, sest seda tegid liidu liikmed ning leht oli vahendaja. Postimees pakkus kaebajatele võimalust vastulauseks, kuid  soovis kaebaja saadetud vastulause täpsustamist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava, sest ei avaldanud Ajakirjanike Liidu juhatuse vastulauset, kus selgitati preemia maksmise tagamaid.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. Postimees avaldas otsuse 6. veebruaril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele