Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Võsareporter rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 9. september 2008. Pressinõukogu hinnangul rikkus Kanal 2 saates Võsareporter head ajakirjandustava, sest ei andnud ühele osapoolele piisavalt sõna.

Rapla Maakonnahaigla ravijuht Aili Laasner esitas Pressinõukogule kaebuse Võsareporteris 19. mail ilmunud loo „Kiirabiarst oleks memmel surra lasknud“ peale. Videolõigus on juttu teadvuse kaotanud eakast naisest, keda poja väitel kiirabi ei soovinud elustada ning kes paar päeva hiljem lubati haiglast väidetavalt poolpaljalt koju. Saatelõigus antakse sõna nii eakale naisele, tema pojale kui ka Rapla haigla ravijuhile.

Aili Laasner leidis, et saates esitatud faktid olid ühepoolsed, moonutatud ja eksitavad ning haigla mainet kahjustavad. Kaebaja ei ole rahul, et võttegrupp tuli haiglasse etteteatamata ning ei jätnud talle aega haiguslooga tutvumiseks. Aili Laasner esitas Võsareporterile veel enne saadet uut infot, kuid seda ei kasutatud.

Võsareporteri toimetus selgitas, et elustamisest keeldumist kinnitavad kaks inimest ning seda ei lükanud ümber ka haigla ravijuht. Võsareporteri toimetus leiab, et loos on võetud kommentaar mõlemalt osapoolelt – nii haiglalt kui ka patsiendilt. Samuti märgib toimetus, et kaebaja uut intervjuud ei soovinud. 

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.2., mis näeb ette, et ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset infot. Pressinõukogu hinnangul sai Rapla haigla ravijuht ebapiisavalt sõna, arvestades loo keerukust. Juhtunust tõepärase pildi loomiseks oleks pidanud Võsareporter haiglaga uuesti pärast ravijuhi antud täiendavat infot ühendust võtma. Pressinõukogule esitatud materjalidest selgub, et ravijuht võttis Võsareporteri tegijatega enne saadet täiendava infoga korduvalt ühendust

Samuti rikkus Kanal 2 eetikakoodekis punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu peab saatelõiku ühekülgseks, sest haigla ravijuhi täiendav info, mis näitas juhtunut teise nurga alt, ei jõudnud vaatajateni.

Võsareporter avaldas Pressinõukogu otsuse 8. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele