Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Eesti Ekspress avaldas satiirilises võtmes hinnanguid

Tallinn, 10. aprill 2008. Pressinõukogu arutas Rein Veidemanni ja Priit Pulleritsu kaebust Eesti Ekspressi kultuurilisas Areen ilmunud loo „Eesti Vabariigi ajaloo 90 kõige kultuurivaenulikumat tegu“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

21. veebruaril ilmunud artiklis on märgitud, et nimekiri “ei sisalda Eesti kultuuri vastu toime pandud kuritegusid, mis ei kuulu mitte kultuuri-, vaid inimsusevastaste tegude liiki”, millest ühe näitena on nimetatud “Rein Veidemanni artiklid”. Priit Pulleritsu kohta on artiklis üks rida: “Priit Pullerits (1965)”.

Mõlemad kaebajad leidsid, et leht on tekitanud neile põhjendamata kannatusi, kuna pole esitatud vähimatki põhjendust selle kohta, miks neid artiklis on nimetatud. Samuti ei olnud nad rahul, et nendega ei võetud ühendust, kuigi tegu oli konflikti sisaldava materjaliga.

Eesti Ekspress selgitas, et Priit Pulleritsu ja Rein Veidemanni puhul on tegu avaliku elu tegelastega, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Toimetuse kinnitusel ei ole artikli puhul tegu faktilist laadi infoga, vaid satiirilises võtmes kirjutatud arvamuslooga. Ekspress leiab, et avaliku elu tegelane peab suutma taluda tema kohta avaldatud arvamust isegi juhul, kui tegemist on iroonilise, satiirilise või üldse negatiivse arvamusega.

Pressinõukogu otsustas mõlema kaebuse puhul, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava, sest ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt ei ole antud loo puhul tegu konfliktse materjaliga ning selle žanr välistab osapoolte kommetaarid ja vastulause. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega.

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele