Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Den za Dnjomi hukka

Tallinn, 10. november 2008. Pressinõukogu hinnangul rikkus Den za Dnjom head ajakirjandustava, kui avaldas Narva Bussivedude juhi Andus Tamme kohta kontrollimata infot ning ei andnud talle enda kaitseks sõna.

19. septembril ilmunud artiklis „Narva kaheksajala kombitsad“ on juttu Narva volikogu liikmest Aleksandr Moissejevist, keda leht seostab ebaseadusliku äriga. Muuhulgas on artiklis kirjas, et „Moissejev tassis Tamme Tartust Narva“. Samuti on artiklis kirjas, et Andrus Tamm viitas vestluses Narva-Jõesuu linnapeaga Narva linnavolikogu saadikute solvumisele, et neile ei anta Narva-Jõesuus tasuta parkimiskohti.

Andrus Tamm kaebas Pressinõukogule, et artiklis on teda kui Narva Bussivedude juhatuse liiget seostatud Aleksandr Moissejeviga, mis heidab halba varju ASile Narva Bussiveod. Andrus Tamme sõnul oli tal tasuta parkimiskohtadest Narva-Jõesuu linnapeaga juttu eravestluses. Andus Tamme sõnul sisaldab artikkel väljamõeldud fakte ning selles pole ära kuulatud kõiki osapooli.

Den za Dnjom selgitas, et artiklis on selgelt viidatud allikatele, fakte kinnitavad dokumendid ja kirjavahetus. Lehe kinnitusel ei seosta artikkel Andrus Tamme kahtlase äriga. Den za Dnjom leiab, et sõna „tassis“ kasutamine ei ole solvav ning seda, et Andrus Tamm tuli Ida-Virumaale tööle tänu Moissejevile ja et Moissejev pani Tamme tähele Tartus, kinnitasid lehele Narva linnavolikogu liikmed, kelle nimed on toimetusele teada. Vestlus parkimiskohtadest on artiklis vormistatud kui Narva-Jõesuu linnapea tsitaat. Leht märkis, et ajakirjanik püüdis Andrus Tamme kätte saada, kuid tema mobiil oli kogu aeg kinni ja tagasi ta ei helistanud.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei tule artiklist selgelt välja, kuidas Andrus Tamm on seotud kahtlast äri ajava Aleksandr Moissejeviga. Sellega on lugejat eksitatud ja jäetud mulje, et Andrus Tamm on Moissejevi käsilane. Samuti on toimetus eksinud osas, kus märgib, et Andrus Tamm tuli Narva Tartust.

Den za Dnjom rikkus ka koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artiklis on ajakirjaniku oletus, et Andrus Tamm on Moissejeviga seotud, kuid faktidega see tõestatud ei ole.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mille järgi tuleb konflikti sisaldava materjali puhul kuulata ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Andrus Tamm enda kaitseks sõna saama.

Den za Dnjom avaldas Pressinõukogu otsuse 7. novembril 2008.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele