Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Postimees rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 16. juuni 2008. Pressinõukogu hinnangul rikkus Postimees Jüri koolilaste vargustest kirjutades head ajakirjandustava, sest osad lehe faktiväited olid allikatega katmata.

Pressinõukogu arutas 11. juunil toimunud koosolekul Jüri Gümnaasiumi direktori Maria Tiro kaebust Postimehes 5. mail ilmunud artikli „Jüri koolijuntsud võistlesid varastamises“ peale. Artiklis on juttu Jüri Gümnaasiumi õpilastest, kelle seas levis „mäng“: kes kõige enam riskides poest vahele jäämata varastab. Artiklis on öeldud, et esimese klassi poisid varastasid kohalikust kauplusest muuhulgas ka alkoholi ja ilmusid tundi purjuspäi.

Maria Tiro kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata fakte, sest esimese klassi poisid alkoholi ei varastanud ning purjuspäi tundi ilmumise kohta tal infot ei ole. Kaebaja leidis, et artikkel kahjustab kooli, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate mainet ning tekitab neile põhjendamata kannatusi.

Postimees selgitas, et varastamist kinnitasid lehele Rae vallavanem ja Rae valla politseijuht, kes kirjeldas, mis poistelt leiti ja kuidas ta lastega rääkis. Postimees lisas, et vallavanema ja politseijuhi sõnades polnud neil alust kahelda ning peale artikli ilmumist pole keegi palunud väidetavaid valefakte ümber lükata. Artiklis laste nimesid ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et osad artiklis esitatud faktiväited on allikatega katmata ja seega kaheldavad. Seetõttu peab Pressinõukogu osa artiklis olevast infost ebatäpseks.

Jüri Gümnaasiumi direktor kaebas Pressinõukokku ka teise Postimehes ilmunud artikli - 2. aprillil ilmunud loo „Koolivägivald sunnib peret kodu vahetama“. Kaebajale ei meeldinud, et ajakirjanik ei soovinud artikli kirjutamise eel kooli külastada ega lapsevanema väidete õigsust kontrollida. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik võttis artiklis vestluse kokku mõne üldistava lausega. Kaebaja hinnangul tekitab artikkel põhjendamata kannatusi nii koolile, õpetajatele kui ka õpilastele ja lapsevanematele.  

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis saanud sõna kõik osapooled ning nende väidetes ei olnud lehel põhjust kahelda. Konflikti ei eita oma kaebuses ka Jüri Gümnaasiumi direktor. Pressinõukogu leiab, et kooli külastamine ei olnud artikli seisukohast vajalik, sest kool ei pakkunud osapooltega kohtumist.

Pressinõukogu otsustas, et artikkel ei tekitanud koolile, kooli töötajatele, õpilastele ega ka lapsevanematele põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu mõlemad otsused allkirjastas nõukogu aseesimees Ivi Proos. Tauniv otsus ilmus Postimehes 14. juunil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele