Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Postimehe õigeks

Tallinn, 17. juuni 2008. Pressinõukogu arutas Sven Sildniku kaebust Postimehes 28. aprillil ilmunud uudise peale ning leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Postimehes avaldatud uudis „Pressinõukogu: rahvusringhääling rikkus head tava“  refereeris ühte Pressinõukogu taunivat otsust. Uudises on muuhulgas öeldud, et „Pressinõukogu hinnangul on Kivisildnik esitanud Rein Veidemanni kohta solvanguid, mis vajanuks vähemalt vastulauset.“ Sven Sildnik leidis, et leht käsitleb teda uudises kurjategijana, kuigi kohtus pole teda Veidemanni solvamises süüdi mõistetud.

Postimees selgitas, et avaldas Pressinõukogu tauniva otsuse refereeringu, mis puudutas Rein Veidemanni ja Rahvusringhäälingu vahelist vaidlust. Postimehe hinnangul ei saa Pressinõukogu otsuste refereerimine olla kellegi õiguste rikkumine.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates ei käsitlenud Postimees kaebajat kurjategijana, vaid refereeris Pressinõukogu otsust. Ka Pressinõukogu otsuses ei käsitletud Kivisildnikku kurjategijana. Lisaks andis Postimees kaebajale võimaluse vastulauseks ning avaldas selle 9. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu aseesimees Ivi Proos.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele