Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Lääne Elu õigeks

Tallinn, 21. november 2008. Pressinõukogu arutas Lääne Elus avaldatud lugejakirja ning leidis, et selle toimetamise ja muudetud kujul avaldamisega ei ole Lääne Elu eksinud hea ajakirjandustava vastu.

25. oktoobril avaldatud Helju Paiso lugejakiri „Müra tapab kuulmise“ oli ajendatud üleriiklikust kuulmiskampaania nädalast ning rääkis müra mõjust inimestele.

Helju Paiso ei olnud rahul oma artikli avaldamisega muudetud kujul. Ta leidis, et Lääne Elu toimetus alavääristas kuulmist, sest avaldas artikli joone all kirjade osas ning jättis artiklist välja vaegkuuljatele vajaliku info.

Lääne Elu selgitas, et lehes ilmuvad lood on kõik rohkem või vähem toimetatud. Toimetus märkis, et lehe impressumis on aastaid teade, et toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada ning sellele tuginedes ei võta toimetus alati autoriga ühendust. Toimetuse kinnitusel jäeti Helju Paiso artiklist välja kuulmiseks abivahendeid tootvate või müüvate ettevõtete nimed, sest tegu oli nende reklaamiga. Lääne Elu lisas, et avaldab firmade nimesid juhul, kui tegu on heategevusega või tasuta ettevõtmisega.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli artikli toimetamine põhjendatud, sest välja jäeti äriühingute nimed, mida toimetus pidas reklaamiks. Samuti on lehe impressumis autoreid hoiatatud, et nende kaastöid võidakse toimetada. Pressinõukogu leidis, et toimetusel on õigus otsustada, kus kaasautorite töid avaldada.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Merit Kopli.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele