Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Äripäev eksis ajakirjanduseetika koodeksi vastu

Tallinn, 27. mai 2008. Pressinõukogu hinnangul eksis Äripäev ajakirjanduseetika koodeksi vastu, kui nimetas Andres ja Oleg Sõnajalga kurjategijateks ilma vastava kohtuotsuseta ning avaldas vastulause põhjendamatu venitamisega.

Aripaev.ee-s 9. aprillil ja Äripäevas 10. aprillil avaldatud artiklis „Sõnajalad pääsesid 94 miljoni nõudest“ on kirjas, et Andres ja Oleg Sõnajalg ei pea maksma 94,3 miljonit krooni ASi Ämäräld pankrotipessa, sest „Riigikohus tunnistas nende juhtimisalase nuriteo aegumist“. Äripäev avaldas 22. aprilli lehes vabanduse, kuna paberlehes kasutati sõna „kuritegu“.

Andres ja Oleg Sõnajalg pole rahul, et artiklis on neid käsitletud kurjategijatena enne kohtuotsust. Samuti pole kaebajad rahul, et artiklis esitatu ei vasta Riigikohtu lahendile ning artikkel sisaldab seetõttu eksitavat infot. Oleg Sõnajalg saatis toimetusele 10. aprillil e-postiga vastulause, kuid toimetus seda ei avaldanud.

Äripäev selgitas, et uudise puhul oli tegu Riigikohtu otsuse vahendamisega. Äripäeva veebiküljel nimetati hiigelsumma kadumist juhtimisalaseks nuriteoks, mille keeletoimetaja muutis paberlehes kuriteoks. Äripäev vabandas eksitusele osutades 22. aprilli lehes.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mille järgi ei või ajakirjandus inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „kuritegu“ kasutamine artiklis põhjendatud.

Samuti rikkus Äripäev eetikakoodeksi punkti 5.2., mille kohaselt tuleb vastulause avaldada viivitusteta ja märgataval kujul ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu hinnangul on Äripäev kui päevaleht vastulause avaldamisega põhjendamatult kaua venitanud. Äripäev avaldas vastulause 22. aprillil, kuigi Oleg Sõnajalg saatis vastulause toimetusele 10. aprillil. Pressinõukogu taunis, et Äripäev pole oma vabanduses olnud siiras, sest on selles Andres ja Oleg Sõnajalga kaudselt kurjategijateks nimetanud.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. Aripaev.ee avaldas Pressinõukogu otsuse 26. mail ja Äripäeva paberlehes ilmus otsus 27. mail.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele