Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Rahvusringhääling rikkus vastulausest keeldumisega head tava

Tallinn, 28. aprill 2008. Pressinõukogu arutas Rein Veidemanni kaebust Eesti Rahvusringhäälingus kõlanud Sven Kivisildniku kommentaari peale ning leidis, et Rahvusringhääling on rikkunud vastulausest keeldumisega head ajakirjandustava.

Rein Veidemann esitas Pressinõukogule kaebuse Vikerraadios 6. märtsil 2008 Uudis+ saates eetris olnud Sven Kivisildniku kommentaari peale, sest leidis, et „Kivisildniku positiivne programm“ risustab avalik-õiguslikku ringhäälingut labasuse, sõimu ja laimuga. Rein Veidemann ei olnud rahul, et teda kui rünnatavat ei koheldud Rahvusringhäälingu poolt õiglaselt ning talle ei antud võimalust vastulauseks ega vabandatud talle põhjustatud kannatuste eest.

Eesti Rahvusringhääling selgitas, et Rein Veidemannile ei antud vastulauseks sõna, sest Kivisildniku satiirilises kommentaaris ei esinenud faktiväiteid, mida saanuks kaebaja ümber lükata. Rahvusringhääling vaatles Kivisildniku kommentaari koos 1. märtsil Vikerraadios eetris olnud saatega Ummafon, kus Rein Veidemann esitas Sven Kivisildnikule etteheiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling on rikkunud Kivisildniku kommentaariga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu hinnangul on Kivisildnik esitanud Rein Veidemanni kohta solvanguid, mis vajanuks vähemalt vastulauset, millest keeldumisega rikkus Rahvusringhääling eetikakoodeksi punkti 5.1. Rahvusringhäälingu põhjendus, et Rein Veidemann on eelnevalt Ummafoni saates sõna saanud, ei ole Pressinõukogu arvates piisav argument vastulausest keeldumiseks.

Rahvusringhääling avalikustas Pressinõukogu otsuse 24. aprillil Uudis+ saates.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele