Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Postimees pidanuks vanglajuhile sõna andma

Tallinn, 28. mai 2008. Pressinõukogu hinnangul rikkus Postimees Ämari vangla endist juhti Arvi Laidet süüdistades head ajakirjandustava, sest ei andnud vanglajuhile artiklis sõna.

8. aprillil 2008 ilmunud artikkel „Vanglajuht Arvi Laide lasi vangidel oma Läänemaa kodu sisustada“ süüdistab Arvi Laidet selles, et ta tellis vangidelt oma kodu sisustamiseks mitmesuguseid esemeid ning viis need salaja vanglast välja. Artiklis on märkus selle kohta, et Arvi Laidet ei õnnestunud toimetusel ühe päeva jooksul kätte saada. Artikli kõrval on justiitsministeeriumi kommentaar. Samas lehes olev toimetuse kommentaar„Valel on lühikesed jalad“ süüdistab Arvi Laidet valeinfo andmises.

Arvi Laide kaebas Pressinõukogule, et avaldatud info ei ole kontrollitud ja usaldusväärne, kuigi seda saanuks kontrollida Eesti Vanglatööstuse raamatupidamise dokumentidest. Samuti pole kaebaja pole rahul, et toimetuse kommentaaris on teda nimetatud valetajaks, kuigi elektriauto kadumise kohta kriminaalmenetlus alles käib.

Postimees selgitas, et artiklis on toetutud mitme endise vanglatöötaja kinnitustele ning  et kinnipeetaval Peeter Paalbergil puudus motiiv Arvi Laide kohta laimavaid väiteid esitada. Postimees soovis artikli juurde saada ka Arvi Laide kommentaari, kuid Arvi Laide sel päeval telefonikõnedele ei vastanud. Seetõttu piirdus toimetus justiitsministeeriumi kommentaariga.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees on artikliga rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärust. Pressinõukogu leidis, et anonüümsete allikate rohkus ja kinnipeetav põhiallikana ei saa olla usaldusväärsed ning toimetus oleks pidanud nende väiteid põhjalikult kontrollima. Lisaks lükkab allikate väited ümber artikli kõrval olev justiitsministeeriumi kommentaar, millest oleks olnud soovitatav võtta lõike ka põhiartiklisse.

Postimees rikkus koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised ja oletused olema selgelt eristatud ning uudismaterjal peab põhinema tõestataval faktilisel infol. Pressinõukogu arvates on artiklis segamini faktid ja hinnangud.

Samuti rikkus Postimees koodeksi punkti 4.2., mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Postimees on rikkunud ka koodeksi punkti 5.1., mis kohustab tõsiste süüdistuste korral andma süüdistatavale sõna samas numbris. Pressinõukogu hinnangul pidanuks artikkel sisaldama Arvi Laide vastuväiteid, sest tema suhtes on selles loos esitatud tõsiseid süüdistusi. Justiitsministeeriumi kommentaar pole Pressinõukogu hinnangul piisav. Toimetus ei oleks pidanud artikli avaldamisega kiirustama ning oleks pidanud tegema rohkem pingutusi, et saada Arvi Laidelt kommentaar.

Toimetuse kommentaari „Valel on lühikesed jalad“ osas otsustas Pressinõukogu, et sellega on rikutud eetikakoodeksi punkti 4.4., mis ei luba inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole põhjendatud Arvi Laide nimetamine valeinfo andjaks, sest uurimine elektriauto kadumise kohta alles käib.

Pressinõukogu peab kohatuks, et Postimees on andnud oma kommentaaris hinnangu selle kohta, et Arvi Laidel oli julgust Pressinõukogu poole pöörduda.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 27. mail.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele