Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Eesti Ekspress rikkus head tava

Tallinn, 29. veebruar 2008. Pressinõukogu arutas Riigikogu liikme Erik Salumäe kaebust kolme väljaande peale ning otsustas, et väljaannetest rikkus head tava Eesti Ekspress.

17. jaanuaril 2008 Eesti Ekspressis ilmunud artikkel „Totaalselt tundmatu“ nimetab Erik Salumäed uuringufirma ETA Monitooring andmetele tuginedes kõige vähem meedias kõneainet pakkunud Riigikogu liikmeks.

Erik Salumäe kaebas Pressinõukogule, et ETA Monitooring ei ole sellise järelduse tegemiseks piisavalt täpne allikas ning andmete võrdlemisel on kasutatud vale metoodikat. Ta leiab, et artikliga on tema ja ta töö kohta tehtud ebaõigeid järeldusi, sest ühe kategooria Riigikogu liikmete puhul kasutati andmeid terve kalendriaasta, teiste, uue koosseisu Riigikogu liikmete, puhul aga üheksa kuu lõikes.

Eesti Ekspress vastas, et uudise kontekstis oli ETA Monitooring kõige otsesem ja pädevam infoallikas ning lehel ei tekkinud kahtlust uuringufirma tulemustes. Eesti Ekspressi hinnangul oli uudise avaldamine põhjendatud avaliku huviga.

Riigikogu kantselei saatis 28. jaanuaril Eesti Ekspressile õiendi, milles selgitas metoodilise vea olemasolu. Eesti Ekspress õiendit ei avaldanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., sest jättis vea ilmnemise järel kasutamata võimaluse avaldada Riigikogu kantselei saadetud parandus.

Pressinõukogu otsustas ka, et ei saa kohustada Eesti Ekspressi kõrvaldama lehe veebiväljaandest kõnealust artiklit ja viiteid sellele. Pressinõukogu soovitas lehe veebiküljel siduda Pressinõukogu otsus ilmunud looga.

Eesti Ekspress avaldas otsuse 28. veebruaril 2008.

Erik Salumäe esitas kaebuse ka Eesti Ekspress online´is ilmunud tabeli „TOP 10 – Kõige veidramad poliitikud“ ja Järva Teataja online´is avaldatud sama tabeli peale. Kaebaja hinnangul ei ole tema nimetamine kõige tundmatumaks põhjendatud ja seepärast palub ta mõlemal väljaandel jätta tabelist välja temaga seonduv punkt. Pressinõukogu mõistis mõlemad väljaanded õigeks.

Pressinõukogu kolm otsust allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele