Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Toimetustel on õigus ise allikaid valida

Tallinn, 29. aprill 2008. Pressinõukogu ei rahuldanud Murru vangla direktori asetäitja Arvi Laide kaebust Postimehe allikavaliku peale ning otsustas, et toimetustel on õigus ise allikaid valida.

Pressinõukogu arutas 23. aprillil toimunud koosolekul Arvi Laide kaebust Postimehes 14. märtsil 2008 ilmunud artikli „Vägistajatest vennad varastasid Ämari vanglast elektriauto“ peale. Artiklis on juttu Ämari vanglas enne selle sulgemist juhtunud kuriteost – vägistamise eest karistust kandvad vennad varastasid vanglast omaehitatud elektriauto ning toimetasid selle Sauele oma õe töökotta. Vangla endine üldosakonna juhataja Riia Pakker väitis artiklis, et vennad pidasid end vangla administratsiooni suhtes sõbralikult ülal ning neil oli vaba voli vanglast minna ja tulla. Üldosakonna juhataja süüdistas artiklis Arvi Laidet, et too lasi vendedel oma autot remontida ning vangla administratsiooni ruumides viidata. Arvo Laide lükkas süüdistused artiklis ümber.

Arvi Laide kaebas Pressinõukogule, et tema ja kinnipeetavate suhte iseloomustamiseks on kasutatud ebaobjektiivset allikat. Arvi Laide leidis, et artikkel jätab eksliku mulje, nagu oleks vangla distsipliin nii nõrk, et kinnipeetavatel oli võimalik elektriautoga Sauele sõita.

Postimees selgitas, et allikas oli asjakohane, sest endise üldosakonna juhatajana oli allikal ülevaade vanglas toimunust. Postimees kinnitas, et küsis allika väidetele kommentaarid nii Arvi Laidelt kui justiitsministeeriumilt. Vastulauset ega selgitust Arvi Laide pärast artikli ilmumist esitada ei soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus valida ise allikaid, kõnealuses artiklis esines allikas oma nime all ning leht andis võimaluse allika väidete kommenteerimiseks ja ümberlükkamiseks nii justiitsministeeriumile kui ka Arvi Laidele, kes seda võimalust ka kasutasid. Seega on Pressinõukogu hinnangul kõigile osapooltele sõna antud.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 




Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.ee



Tagasi  -  Esilehele