Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Kanal 2 rikkus taluniku eraellu tungimisega head tava

Tallinn, 30. mai 2008. Pressinõukogu leidis, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava, sest avaldas ilma avalikkuse huvita talunik Toomas Põdra eraelu puudutavaid materjale.

Toomas Põder esitas Pressinõukogule kaebuse Kanal 2 saates Reporter 6. märtsil eetris olnud uudise „Reporteri kaameramees sai tigedalt talumehelt kolaka“ ja selle 14. märtsi jätkuloo peale. Mõlemad saatelõigud näitasid konflikti, kus osapoolteks olid Toomas Põder, Eesti Loomakaitse Seltsi esindaja ja Kanal 2. Osa vestlustest toimus Toomas Põdra talu juures, osa avalikus kohas.

Toomas Põder kaebas Pressinõukogule, et Kanal 2 võttegrupp sisenes tema talu hoovi  ja alustas filmimist nõusolekuta. Kaebaja kinnitusel esitas ta nõudmise filmimine lõpetada, kuid kui seda ei tehtud, kasutas ta jõudu ja ründas operaatorit. Kaebaja ei ole rahul, et Kanal 2 avaldas salvestatud materjali ning tema kriminaalmenetlusliku staatuse, sest sellega avalikustati tema delikaatsed isikuandmed. Samuti pole kaebaja rahul, et 14. märtsi saates ei saanud ta võimalust vastulauseks ning et Kanal 2 kasutas teda ära kui meediaga suhtlemisel kogenematut isikut.

Kanal 2 vastas, et külastas Toomas Põdra talu, sest sai kohalikelt elanikelt signaale loomade väärkohtlemise kohta. Loomade kaitsmine on Kanal 2 kinnitusel avalikkuse huvi all ning kaalub üles inimese õiguse privaatsusele. Kanal 2 lisas, et nende võttegrupp teadis, et Toomas Põder on nende tulekuga kursis ning seetõttu filmiti hooneid. Kanal 2 lisas, et 14. märtsi uudisloos kasutati vana salvestust ning puudus vajadus Toomas Põdrale uuesti sõna anda.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.2., mis keelab ajakirjanikel kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja puhul tegu inimesega, kes on meediaga suhtlemisel ilmselgelt kogenematu.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 3.7., mis näeb ette, et ajakirjanik kasutab heli- ja pildiülesvõtete hankimisel ausaid võtteid. Pressinõukogu hinnangul kasutas Kanal 2 filmimisel ebaausaid võtteid, sest filmimist alustati enne loa küsimist ning jätkati pärast kaebaja füüsilist sekkumist, kuigi Kanal 2 kinnitusel oli kaamera muutunud kasutuskõlbmatuks. Samuti ei osanud Toomas Põder arvestada, millal tema jutt salvestatakse ja millal mitte.

Kanal 2 rikkus koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Kuna Toomas Põdra talus loomade väärkohtlemist ei tuvastatud, puudus Pressinõukogu hinnangul igasugune avalikkuse huvi salvestatud materjali avaldamiseks ning avaldatut saab pidada inimese eraellu tungimiseks.

Samas leiab Pressinõukogu, et taunitavad on nii konflikti provotseerimine Kanal 2 võttegrupi poolt kui ka Toomas Põdra füüsiline sekkumine.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Vääralt koheldud hobuse näitamine võis vaatajates tekitada seose Toomas Põdra taluga, kuigi antud videomaterjalil puudus Toomas Põdraga seos. Pressinõukogu ei pea piisavaks ka materjalil olnud märget „arhiiv“. Pressinõukogu leiab, et varasemal videomaterjalil oleks pidanud olema märge, et sel pole seost Toomas Põdra talu hobustega.

Kanal 2 rikkus koodeksi punkti 5.1., mille järgi tuleb tõsiste süüdistuste korral anda süüdistatavale samas saates sõna. Pressinõukogu hinnangul pidanuks Toomas Põder saama 14. märtsi uudisloos uuesti sõna.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. Kanal 2 avaldas otsuse saates Reporter 29. mail.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele