Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Oma Saare kohta tauniva otsuse

Tallinn, 1. juuli 2009. Pressinõukogu arutas kaebust Oma Saares mais ilmunud põrmu ümbermatmisest rääkiva artikli kohta ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava, sest jättis ühe osapoole seisukoha avaldamata.

Oma Saares 12. mail ilmunud artikkel „Naine nõuab äsjamaetud põrmu väljakaevamist“ räägib konfliktist Saaremaa Kudjape kalmistul, kus üks naine nõuab tema kunagise elukaaslase peale maetud põrmu ümbermatmist. Artiklis on avaldatud intervjuu ümbermatmist nõudva naise ning surnuaiavahiga ning 15. mai lehes selgitab juhtunut oma vastulauses Kuressaare linnavalitsuse õigusnõunik. 

Lahkunu üks tütardest Marvi Saaretalu kaebas Pressinõukogule, et toimetus pole ära kuulanud lahkunu tütreid ning seega on üks konflikti osapool jäetud õiguseta oma seisukohta avaldada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et toimetus ei pidanud kinni lubadusest avaldada  parandus 14. mai lehes. Lisaks leidis kaebaja, et surnuaiavaht ei olnud pädev andma objektiivset infot.

Oma Saar selgitas Pressinõukogule, et ajakirjanik helistas lahkunu tütrele Merle Niidile, kuid tema telefon oli välja lülitatud. Hiljem uuesti helistades sai ta ühendust Merle Niidi tütrega ning jättis teate, et Merle Niit võtaks ajakirjanikuga ühendust. Oma Saare toimetuses peale artikli ilmumist toimunud kohtumisel ütles Merle Niit, et ta otsustas tagasi mitte helistada. Toimetuse kinnitusel hilines vastulause avaldamine ühe päeva võrra seetõttu, et õigusnõuniku kiri ei jõudnud toimetusse lehe trükkimineku ajaks. Surnuaiavahti otsustas toimetus intervjueerida kui infot valdavat spetsialisti.

Pressinõukogu otsustas, et Oma Saar rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul muutis ühe osapoole seisukoha puudumine artikli ebatäpseks.

Oma Saar rikkus ka koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on jäetud lahkunu tütred kui üks olulistest osapooltest ära kuulamata. Pressinõukogu arvates oleks saanud artikli avaldamist edasi lükata seni, kuni on käes lahkunu ühe tütre kommentaar.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Merit Kopli. Oma Saar avaldas Pressinõukogu otsuse 17. juunil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele