Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Sakala kohta tauniva otsuse

Tallinn, 2. oktoober 2009. Pressinõukogu arutas OÜ Moonirull kaebust ajalehe Sakala peale ning otsustas, et leht rikkus ebatäpse info avaldamise pärast head ajakirjandustava.

OÜ Moonirull juhatuse liige Janis Jaansoo kaebas Sakalas 29. juulil ilmunud artikli „Aida kohvik jäi festivali ajal suletuks“ peale. Artikkel räägib Viljandi Pärimusmuusika Aida juhi ja Aidas Kirsimäe kohvikut pidava firma konfliktist. Kaebaja leidis, et artiklis on avaldatud kontrollimata fakte ja nende ümberlükkamiseks pole kohvikule sõna antud.

Sakala vastas, et leht andis kaebajale sõna ning pakkus võimalust ka arvamusküljel seisukoha avaldamiseks. Leht lisas, et kõik kaebaja poolt vaidlustatud faktid on kontrollitud, pärinevad varem avaldatud artiklitest ning kaebaja neid varem ümber lükanud ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks Sakala pidanud artiklis katma kohvikut süüdistavad faktid korrektsete allikaviidetega. Pärimusmuusika Aida esindajad on antud artikli seisukohast üks konflikti osapooltest ning nende poolt kohviku kohta esitatud väited oleks pidanud muudest allikatest üle kontrollima ja neile viitama.

Pressinõukogu märkis, et varem ajakirjanduses avaldatud faktid, eriti  kui need on seotud mõne konfliktiga, tuleb enne avaldamist üle kontrollida.

Sakala avaldas Pressinõukogu otsuse 26. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele