Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Uudislõik ei või sisaldada ajakirjaniku hinnangut

Tallinn, 2. detsember 2009. Pressinõukogu arutas Keskerakonna kaebust Eesti Rahvusringhäälingu saate Aktuaalne Kaamera peale ning otsustas, et saates on rikutud head ajakirjandustava, sest kaevatav uudislõik sisaldas ajakirjaniku hinnangut.

15. oktoobri Aktuaalses Kaameras eetris olnud uudis väidab, et spordiseltsi Kalev vara sundmüügini viis Tallinna linna haldussuutmatus. Muuhulgas ütleb saatelõigu autor järgmist: „Samal ajal lahvatas aga Keskerakonna siseskandaal ning viimased südametunnistusega liikmed lahkusid erakonnast.“

Keskerakond kaebas, et Aktuaalne Kaamera ei ole pädev hindama omavalitsuste haldussuutlikust ja uudises esitati tõe pähe väiteid ilma Tallinna linna kommentaarideta. Keskerakond peab solvavaks saatelõigu autori väljaütlemist erakonna aadressil ja leiab, et reporteril ei ole õigust halvustada erakonna liikmeid ega anda neile hinnanguid. Kaebaja leiab, et saatelõik on koostatud eelarvamusliku hoiakuga, sisaldab valeväiteid ja kahjustab Keskerakonna mainet.

Eesti Rahvusringhääling vastas Pressinõukogule, et saatelõigu sissejuhatuses kõlanud kriitikaks omavalitsuse haldussuutlikkuse kohta andsid alust saatelõigus avaldatud faktid. Keskerakonna liikmete kohta antud hinnang aga tugines Rahvusringhäälingu kinnitusel poliitilistes ringkondades tuntud fraasile, kuid kuna vaatajad ei pruukinud seda viidet mõista, avaldas Aktuaalne Kaamera 17. oktoobril kell 18.30 eetris olnud uudistesaates vastavasisulise vabanduse. Rahvusringhäälingu hinnangul on vabanduse esitamisega viga parandatud.

Pressinõukogu otsustas, et Rahvusringhääling eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis näeb ette, et uudised ja arvamused peavad olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et uudistelõik sisaldab hinnangut.

Samuti rikkus Rahvusringhääling eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Uudistelõigus kõlanud reporteri hinnangut Keskerakonna liikmete kohta peab Pressinõukogu eksitavaks.

Pressinõukogu tunnustab Rahvusringhäälingut vabanduse kiire avaldamise eest.

Pressinõukogu ei arutanud kaebust ja saatelõiku Tallinna linnavalitsuse seisukohast, sest linnavalitsus ei ole seda taotlenud.

Rahvusringhääling avaldas Pressinõukogu otsuse 2. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele