Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Õhtulehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 4. september 2009. Pressinõukogu arutas OÜ Meediaekspress kaebust Õhtulehes juulis ilmunud kahe artikli peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava ühe artikliga, teise artikli osas mõistis Pressinõukogu lehe õigeks.

17. juulil 2009 ilmunud artikkel „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ räägib Õllesummerile ühe Rakvere firma poolt palgatud noortest, kelle tööpäevad olid lehe väitel lubatust pikemad, elamistingimused kehvemad ning kes jäid ilma ka teenitud palgast. 18. juulil ilmunud artikli „Jüri Pino nädala top“ puhul on tegu nädalasündmuste kokkuvõttega, kus peatutakse Õllesummeril asetleidnud intsidendil.

Meediaekspress leidis, et 17. juuli artiklis on esitatud nende mainet kahjustavaid andmeid, leht on avaldanud moonutatud ja lugejaid eksitavat infot. Kaebaja märkis, et ei saa vastutada Pauluse Meelelahutuse OÜ väidetavata õigusvastase tegevuse eest. Kaebaja ei olnud rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks, kuigi Õllesummeri kohta oli esitatud süüdistusi mõlemas artiklis.

Õhtuleht selgitas, et artiklites käsitatakse Õllesummerit mitte kui kaubamärki, vaid kui üritust, kus leidis aset väidetav rikkumine. Samuti kinnitas leht, et artiklis ei ole viidet, et rikkumisse oleks kaasatud Õllesummeri korraldajad ning 17. juuli artiklis on selge viide, et tegu on eraldiseisva äriühinguga. Jüri Pino top on aga lehe kinnitusel humoorikas lühiülevaade toimunud nädalasündmustest.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus 18. juulil avaldatud artikliga „Jüri Pino nädala top“  ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu annaks  Õllesummer valusaid ärilisi õppetunde.

Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole, sest antud artiklis on Õllesummerit käsitletud kohana, kus juhtunu aset leidis.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Merit Kopli. Õhtuleht avaldas Pressinõukogu otsuse 2. septembril 2009.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele