Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi esikülje pärast Õhtulehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 4. detsember 2009. Pressinõukogu arutas Eurostrip agentuuri omaniku Mandre BMS OÜ kaebust 28. augusti Õhtulehe esikülje peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Lehe esikülje pealkiri on „Soodne laen aheldas naised stripiäri orjusesse“. Artikkel ise kannab pealkirja „Striptiisitaride vahendaja pakub koos töölepinguga ka kiirlaenu“ ja räägib Eurostrip agentuurist, mis pakub tööd alustavatele naistele koos agendilepinguga esinemisriiete ja ehete ostmiseks mõeldud kiirlaenu.

Mandre BMS OÜ kaebas Pressinõukogule, et esikülje pealkiri koos artiklis olevate tsitaatide ja väidetega jätab lugejatele eksitava mulje, nagu oleks juba esinenud juhtumeid, kus Eurostripi laen on sundinud mõne naise striptiisiäri orjusesse. Kaebaja hinnangul on tegemist väga ränga valesüüdistusega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset.

Õhtuleht selgitas, et artikli allikad on võimaliku inimkaubanduse ja orjastamise teema käsitlemiseks kohased ja usaldusväärsed ning leht on andnud võrdses mahus sõna erinevatele osapooltele. Õhtuleht lisas, et keeldus vastulause avaldamisest seetõttu, et vastulausega ei soovitud parandada faktivigu ega tsitaate. Küll aga avaldas Õhtuleht esikülje pealkirja pärast vabanduse 2. septembril.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on Õhtulehe esikülje pealkiri „Soodne laen aheldas naised stripiäri orjusesse“ eksitav, sest artiklis ei tooda ühtegi näidet, et keegi oleks laenu pärast striptiisiorjusesse langenud.

Pressinõukogu ei saanud tuvastada, kas vastulause avaldamiseks oli leht piisavalt samme astunud, et jõuda kaebajaga koostöös sobiliku vastulause variandini. Mõlemad pooled esitasid sel teemal vastukäivaid väiteid.

Pressinõukogu tunnustas Õhtulehte, et leht avaldas 2. septembril esikülje pealkirja pärast vabanduse.

Õhtuleht avaldas Pressinõukogu otsuse 3. detsembril

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele