Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Vali Uudistes moonutatud info avaldamist

Tallinn, 11. september 2009. Pressinõukogu arutas Martinex OÜ kaebust Vali Uudistes ilmunud artikli peale ning tegi moonutatud info avaldamise pärast tauniva otsuse.

Vali Uudistes 13. märtsil 2009 ilmunud artikkel „Üürileandja arestis üürivõla kättesaamiseks laste riided ja lelud“ räägib üürivaidlusest OÜ Martinex ja Põltsamaale kolinud perekonna vahel.

Martinex OÜ juhataja Tarvo Kriisa kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata ja eksitavat infot üürisummade kohta. Samuti pidas kaebaja eksitavaks lehe esiküljel avaldatud fotot, loo pealkirja ning alapealkirju. Kaebaja ei ole ka rahul, et leht ei olnud nõus avaldama parandust ebaõige info avaldamise kohta.

Vali Uudiste toimetus vastas, et artikli kirjutamisel kasutas ajakirjanik kõikide asjaosaliste ütlusi ning olukorra selgitamiseks talle antud dokumente. Toimetuse kinnitusel olid faktid kontrollitud ning leht oli valmis Tarvo Kriisa vastulause avaldama.

Pressinõukogu hinnangul rikkus ajaleht Vali Uudised ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon peab vastutama selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on leht asunud kaitsma ühe poole seisukohti. Artiklis on avaldatud valeinfot üürisumma kohta, kuigi lehe käsutuses olnud dokumentidel oli märgitud teine summa.

Pressinõukogu leidis, et toimetus ei teinud piisavalt tööd vastulause saamiseks. Kuna kaebaja taotles toimetuselt faktivigade parandamist, oleks toimetus pidanud ise vigade paranduse tegema ning mitte jääma ootama kaebaja vastulauset. 

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Merit Kopli. Leht avaldas otsuse 4. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele