Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu ei pea abitus seisundis inimeste näitamist meedias üldjuhul õigustatuks

Tallinn, 11. november 2009. Pressinõukogu manitseb ajakirjandust suhtuma hoolivamalt abitus seisundis olevatesse inimestesse ning leiab, et nende näitamine meedias ei ole üldjuhul õigustatud.

Pressinõukogu arutas professor Mikk Titma pere nimel Madis Kuuse poolt esitatud kaebust Kanal 2 saates Reporter 21. septembril 2009 näidatud saatelõigu peale.  

Madis Kuusk kaebas, et Mikk Titma kohta esitati saatelõigus valeandmeid ja arstiabi vajanud inimesest tehti asotsiaalselt käituv alkohoolik. Kaebaja ei olnud rahul, et professorit näidati pikas saatelõigus pidevalt suures plaanis, edastati tema poolt räägitu ja delikaatsed isikuandmed. Samuti ei ole kaebaja rahul, et avaldatud andmeid eelnevalt üle ei kontrollitud, kuigi juba sama päeva õhtul oli info selle kohta, et tegu ei olnud alkoholijoobega, politseis olemas. Kaebaja ei ole rahul ka järgmisel päeval Reporteris avaldatud vabandusega.

Kanal 2 selgitas Pressinõukogule, et toimetusel oli täielik alus eeldada, et Mikk Titma ei ole kaine, sest ta ütles Kanal 2 reporterile, et on joonud veini. Samuti ei sarnanenud Kanal 2 väitel Mikk Titma käitumine kaine inimese käitumisega ja lisaks keeldus ta ka alkomeetrisse puhumast. Kui Kanal 2 sai järgmisel päeval Mikk Titma perelt teada, et professor oli kaine, siis avaldas Reporter vabanduse, milles viidati ka eelmise päeva saatelõigule.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Pressinõukogu hinnangul tuleks abitus seisundis olevaid inimesi käsitleda meedias hoolivamalt ning nende näitamine ei ole Pressinõukogu hinnangul üldjuhul õigustatud.

Samuti rikkus Kanal 2 eetikakoodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Lisaks rikkus Kanal 2 koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjanik ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Antud juhul puudus Mikk Titma seisundi näitamiseks avalik huvi.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 1.4., mille järgi vastutab ajakirjandusorganisatsioon selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jättis Kanal 2 enne saatelõigu avaldamist info politseist üle kontrollimata.

Kanal 2 avaldas Pressinõukogu otsuse 7. novembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele