Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Delfi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 13. mai 2009. Pressinõukogu tegi Delfis avaldatud intervjuu kohta tauniva otsuse, sest väljaanne ei pidanud kinni intervjueeritavale antud lubadusest.

Pressinõukogu arutas 6. mail toimunud koosolekul Jüri Toomepuu kaebust Delfis 4. aprillil 2009 ilmunud intervjuu „Toomepuu: eestlastel pole ühegi presidendiga vedanud“ peale.

Jüri Toomepuu kaebas Pressinõukogule, et ta nõustus Delfi küsimustele vastama tingimusel, et ta saab intervjuu enne avaldamist üle vaadata ja talle jääb õigus otsustada, kas intervjuud tohib redigeeritud kujul avaldada. Kaebaja kinnitusel nõustus Delfi nende tingimustega, kuid lubadusest kinni ei pidanud ning intervjuu ilmus valikuliselt ja kärbitud kujul ilma nõusolekuta.

Delfi selgitas oma vastuses, et intervjuud toimetati, lühendati ja pealkirjastati lähtudes heast ajakirjandustavast. Delfi lisas, et intervjuud ei olnud enne avaldamist võimalik ajapuuduse tõttu enne avaldamist Jüri Toomepuule saata. Delfi peatoimetaja ütles, et ta vabandas Jüri Toomepuu ees.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni infoallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda pidada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud intervjuu nii päevakajaline, et selle avaldamisega oleks pidanud kiirustama ja allikale antud lubadust rikkuma. 

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Merit Kopli. Delfi avaldas otsuse 13. mail 2009.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele