Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu andis Rahvusringhäälingule õiguse

Tallinn, 14. oktoober 2009. Pressinõukogu arutas ERSP Taasasutava Kogu kaebust Eesti Rahvusringhäälingu peale ning otsustas, et Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

ERSP Taasasutav Kogu kaebas Pressinõukogule 19. augusti Aktuaalses Kaameras eetris olnud ERSP taasasutamise kavast rääkiva uudise peale. Kaebaja leidis, et uudislõik oli üles ehitatud nii, et televaatajatele tekitati mulje, justkui oleks tegemist hukkamõistmist vääriva ettevõtmisega. Samuti kasutasid uudise autorid kaebaja hinnangul saatelõigus oma isiklikke arvamusi ja oletusi faktide pähe.

Rahvusringhääling vastas, et uudises esitatud kriitilised arvamused ERSP taasasutajate plaanide kohta ei kujuta endast süüdimõistvat otsust. Rahvusringhääling lisas, et saatelõigus anti erinevate allikate info tasakaalustamiseks sõna ERSP Taasasutava Kogu esindajale Tiit Madissonile.

Pressinõukogu otsustas, et uudislõik oli tasakaalustatud ning sõna anti nii ERSP Taasasutava Kogu kritiseerijatele kui ka selle loojatele. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud uudises segamini faktid ja oletused, sest uudis põhines konkreetsetel allikatel ning uudislõigu autor vahendas vaid allikate sõnu ning ei avaldanud isiklikku arvamust.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele