Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Ajakirjanik peab allikale antud lubadustest kinni pidama

Tallinn, 19. oktoober 2009. Pressinõukogu arutas kaebust Õhtulehe peale ning tegi lehe suhtes tauniva otsuse, sest Õhtulehe ajakirjanik ei pidanud kinni allikale antud lubadusest.

Kodanik I.I. (kaebaja nime Pressinõukogu ei avalikusta) esitas Pressinõukogule kaebuse Õhtulehes 6. augustil ilmunud artikli "Töötu äriidee: pakun daamidele abi ja seltsi" peale. Artiklis on juttu mehest, kes pakub ajalehekuulutuses end saatjaks teatrisse või kontserdile.

Kaebaja ei olnud rahul sellega, et leht avaldas esiküljel temast selja tagant tehtud foto, milleks luba ta toimetusele ei andnud. Samuti pole kaebaja rahul, et leht ei näidanud talle artiklit enne ilmumist.

Õhtuleht selgitas, et artikli näitamine allikale enne avaldamist ei ole ajakirjanduspraktikas levinud reegel ja kohustus. Toimetuse kinnitusel on see kohustuseks vaid juhul, kui allikaga on sõlmitud vastav kokkulepe, mida aga antud juhul ei olnud. Esiküljel avaldatud foto on tehtud lehe kinnitusel avalikus ruumis ning foto põhjal ei ole võimalik kaebajat tuvastada.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni allikale antud lubadustest. Pressinõukogu leiab, et leht ei oleks tohtinud vastupidiselt allika väljendatud soovile teda pildistada ka selja tagant. Pressinõukogu hinnangul toimus intervjuu küll avalikus ruumis, kuid hetkel, mil intervjuu toimus, oli tegu intervjuu toimumiskohaga. Pressinõukogule esitatud materjalidest ilmneb, et ajakirjanik ja allikas olid kokku leppinud, et allikat ei pildistata.

Pressinõukogu on seisukohal, et toimetus ei olnud kohustatud artiklit enne ilmumist allikale näitama, sest vastavat kokkulepet ei sõlmitud. Antud juhul kinnitab ka kaebaja, et artikli ettenäitamiseks kokkulepet ei olnud.

Õhtuleht avaldas Pressinõukogu otsuse 14. oktoobril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele