Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Oma Saar rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 21. oktoober 2009. Pressinõukogu arutas Kalju Kepi kaebust Oma Saare peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

10. septembril ilmunud artiklis „Muhulane nõuab riigilt maadevahetust“ ning sama päeva juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ on juttu mehest, kes taotleb autode poolt tekitatud vibratsiooni tõttu oma maja jaoks riigilt uut maatükki.

Kalju Kepp kaebas Pressinõukogule, et nii uudises kui ka juhtkirjas on tema kohta kujundatud negatiivne hoiak, leht on eksinud faktidega ning jätnud kontrollimata olulised dokumendid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle artiklis sõna ei antud.

Oma Saar selgitas, et toimetusel ei olnud alust kahelda vallavanema sõnades ning seetõttu ei peetud vajalikuks tema väiteid kontrollida. Vibratsiooniuuringu maksumuse kohta ilmus järgmises lehenumbris 11. septembril täpsustav artikkel. 

Pressinõukogu otsustas, et Oma Saar rikkus eetikakoodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oli vallavanem konflikti üks osapooltest, kelle väited oleks pidanud neutraalsetest allikatest üle kontrollima. Samuti leidis Pressinõukogu, et Kalju Kepp ei saanud uudisloos piisavalt sõna.

Pressinõukogu hinnangul oli juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ kasutatud uudisloost pärit ekslikku informatsiooni.

Oma Saar avaldas Pressinõukogu otsuse 15. oktoobril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele