Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Kanal 2 suhtes kaks õigeksmõistvat otsust

Tallinn, 26. märts 2009. Pressinõukogu langetas 19. märtsil toimunud koosolekul Kanal 2 peale esitatud kahe kaebuse osas õigeksmõistvad otsused.

Pressinõukogu arutas Tormis Lepiku kaebust Reporteris 10. veebruaril näidatud uudislõigu „Inimjahiluba Loo metsas: sihikule võeti salakütid“ peale. Uudise alguses  näidati internetis levivat ja varem ka Reporteris näidatud katkendit metssea piinamisest jahimeeste poolt. Kaebaja leidis, et originaalvideost ei ole enam midagi järel ning Kanal 2 on neile sobiva materjali originaalist erinevas kontekstis eetrisse paisanud. Samuti ei olnud kaebaja rahul, et jahimehi üritati näidata halvas valguses.

Kanal 2 selgitas, et loo põhirõhk ei olnud suunatud mitte ainult jahimeestega seonduvale, vaid pigem salaküttide tegevusele ja keskkonnaga seotud probleemidele. Loo sissejuhatavas osas anti ülevaade aasta jooksul toimunud taunitavatest tegudest ja jahiõnnetustest ning tõdeti, et selles vallas ei ole asjad korras. Toimetuse kinnitusel oli videoklipi kasutamine uudises põhjendatud ja see polnud kontekstiväline.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leidis, et video näitamine uudise sissejuhatuses oli põhjendatud.

Samuti arutas Pressinõukogu Reigo Väli kaebust Reporteris 11. veebruaril näidatud loo „Hull ahistamislugu Lasnamäel: mahajäetud mees mürgitab juba neli aastat naise elu“ peale. Reporteri saatelõigus näidati kaebaja tehtud videot, vesteldi psühholoogi ja juristiga ning sõna anti ka kaebajale. Reigo Väli kaebas, et uudises on teda laimatud, moonutatud fakte ning ei avaldatud tema poolt esitatud fakte ja arvamust. Kaebaja märkis, et video varastas Kanal 2 tema internetikontolt.

Kanal 2 selgitas, et kaebaja pöördus ise 1. veebruaril Kanal 2 toimetuse poole ja avaldas soovi, et Reporter teeks loo temaga seotud kaklusest. Saatelõigu tegemisel võttis toimetus ühendust teise osapoolega, kes intervjuust keeldus. Kanal 2 märkis, et nende käsutuses on Reigo Välit puudutava kohtuotsuse koopia.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei eksinud hea ajakirjandustava vastu, sest kaebajale anti sõna ning video kasutamist lubas kaebaja oma kirjaga toimetusele. Pressinõukogu leidis, et toimetusel oli kohustus teemat laiendada ning lisainfot hankida.

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Merit Kopli.

Täpsemalt http://www.eall.ee/pressinoukogu/kaebused.php

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele