Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis valefaktide avaldamist Lääne Elus

Tallinn, 30. märts 2009. Pressinõukogu arutas Kersti Kaasiku kaebust Lääne Elus mullu novembris ilmunud uudise peale ning mõistis ajalehe valefaktide avaldamise pärast hukka.

Kersti Kaasik esitas kaebuse 18. novembril 2008 Lääne Elus avaldatud uudise „Kohus mõistis ekskohtutäitur Kersti Kaasiku õigeks“ peale. Kaebaja leidis, et uudis sisaldas lugejaid eksitavat infot ja faktivigu ning et artikliga tungiti tema eraellu, tekitati talle kahju ja loodi põhjendamata kannatusi. Samuti ei meeldinud kaebajale, et teda on käsitletud avaliku elu tegelasena ning et artiklis on avaldatud varasem kohtumenetluse käik.

Lääne Elu selgitas, et avaldas toimetatud kujul BNSi uudise. Uudise avaldamist põhjendas leht sellega, et oli varem avaldanud uudiseid Kersti Kaasikust kui kahtlusalusest ning nüüd pidas toimetus oma kohuseks anda lugejaile teada õigeksmõistvast kohtuotsusest.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon vastutab selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leidis, et Lääne Elu on avaldanud ebaõigeid fakte.

Samas on Kersti Kaasik Pressinõukogu hinnangul endise pankrotihaldurina avaliku elu tegelane ning uudise avaldamine lehes oli sellega põhjendatud. Pressinõukogu leidis, et Lääne Elu ei ole artiklit avaldades tekitanud Kersti Kaasikule põhjendamata kannatusi ega tunginud tema eraellu.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu aseesimees Ivi Proos. Lääne Elu avaldas Pressinõukogu otsuse 28. märtsil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele