Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Pärnu Postimehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 1. detsember 2010. Pressinõukogu arutas Vahur Mäe kaebust Pärnu Postimehe peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Pärnu Postimehes 22. septembril ilmunud artikkel „Linnavolinikud Jaanson ja Mäe rikkusid seadust“ väidab, et linnavolinikest Pärnu Sõudeklubi juhatuse liikmed Tatjana Jaanson ja Vahur Mäe rikkusid sõudeklubile vara andmise poolt hääletades korruptsioonivastast seadust.

Vahur Mäe kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkirjaga on temast tehtud enne vastavate instantside poolt langetatud otsust seaduserikkuja ja sellega on kahjustatud tema mainet. Kaebaja ei ole ka rahul, et ajakirjanik ei näidanud talle enne lehe trükkiminekut tema kommentaaridega lõiku artiklist.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik lähtus artiklit kirjutades eelkõige ilmsest eetilisest konfliktist, et Mäe ja Jaanson kui huvitatud isikud ei taandanud end hääletusprotsessist. Kuna politsei jättis Jaansoni ja Mäe suhtes väärteomenetluse algatamata, avaldas leht 13. oktoobril vabanduse selle kohta, et leht nimetas Jaansoni ja Mäe käitumist eksitavalt seaduserikkumiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda seaduserikkujana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul räägib artikli pealkiri otsesest seaduserikkumisest, mitte ainult lehe poolt viidatud linnavolinike eetilisest huvide konfliktist. Pressinõukogu tunnustas samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel.

Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanik ei ole kohustatud allikale artiklit enne ilmumist näitama, välja arvatud juhul, kui pooled on vastava kokkuleppe sõlminud. 

Pärnu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 30. novembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele