Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Äripäev rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 4. veebruar 2010. Pressinõukogu arutas põllumajandusministeeriumi kaebust Äripäeva peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava esiküljel avaldatud eksitava info pärast.

29. oktoobril 2009 ilmunud artiklis „Koolitused kulutavad raha ja tööpäevi“ on juttu põllumajandusministeeriumi poolt korraldatavatest koolitustest. Lehe väitel kulutatakse koolitusteks mitmeid miljoneid kroone. Artiklis saab sõna ministeeriumi kantsler, samuti on artikli juures põllumajandusministri kommentaar. Sama päeva lehe esikülje pealkiri on „Koolituspillerkaar neelab miljoneid“.

Põllumajandusministeerium kaebas, et artikkel ja esikülg sisaldavad valeandmeid, fakte on valesti tõlgendatud ning artiklis on hinnanguid, mille eesmärk on kahjustada ministeeriumi mainet. Kaebaja palus lehel pärast artikli ilmumist vead parandada, kuid toimetus sellega ei nõustunud.

Äripäev selgitas, et põllumajandusministeeriumi koolitustest kirjutati seepärast, et erinevate ministeeriumide dokumendiregistrite vaatlemisel jäi silma, et põllumajandusministeerium korraldab sageli mitu päeva kestvaid koolitusi ja seminare. Lehe kinnitusel sai põllumajandusministeerium artiklis võimaluse küsimustele vastata ja koolituste kohta selgitusi anda. Toimetus lisas, et ministeeriumi vastuseid ei moonutatud, samuti ei eksitud faktide avaldamisel. Lehe kinnitusel ei olnud artikli eesmärk ministeeriumi mainet kahjustada. 

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest see ei toetu faktidele. Artiklis väidab põllumajandusministeeriumi kantsler, et koolitusteks kulub umbes miljon krooni, kuid esiküljel räägitakse miljonitest. Samuti ei tule artiklist välja, et koolitused on mõeldud lisaks ministeeriumi töötajatele ka  ministeeriumi valitsemisala töötajatele.

Samuti rikkus Äripäev ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et faktivigade parandamiseks tuleb anda võimalus vastulauseks. Põllumajandusministeerium küsis Äripäevalt vastulauset, kuid leht seda ei võimaldanud. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht jõudma kaebajaga vastulause osas kokkuleppele. 

Pressinõukogu leiab, et artiklist ei selgu, miks on ministeeriumidest valitud välja just põllumajandusministeerium. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud olema võrdlus ministeeriumide koolituskulude kohta, sest see aidanuks valikut põhjendada.

Äripäev avaldas Pressinõukogu otsuse 4. veebruaril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele