Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Meditsiiniuudiste kohta tauniva otsuse

Tallinn, 7. aprill 2010. Pressinõukogu arutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebust Meditsiiniuudistes ilmunud Anneli Rõigase kirja refereeringu peale ning tegi väljaande kohta tauniva otsuse.

2. novembril 2009 ilmunud artiklis „Ema süüdistab haiglat oma poja surmas“ süüdistab Anneli Rõigas Põhja-Eesti Regionaalhaiglat oma pojale selliste kannatuste põhjustamises, mille tagajärjel poeg elu kaotas. Antud artikli puhul oli tegu Postimees Online´is Tarbija24 küljel ilmunud loo refereeringuga.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebas Pressinõukogule, et Meditsiiniuudised ei järginud Postimees.ee materjali refereerimisel head tava ning avaldasid artikli toimetamata kujul. Samuti ei ole kaebaja rahul, et haiglale ei antud sõna ning artiklis avalikustati arstide ja õdede nimed.

Meditsiiniuudised vastasid, et õdede ja arstide nimed kustutati artiklist kohe, kui haigla sellest teada andis ehk siis 10. veebruaril 2010. Toimetus lisas, et oleks nimed varem kustutanud, kuid haigla ei pöördunud vastava sooviga nende poole. Toimetus lisas, et artikli juurde pandi haigla kommentaar kaks tundi hiljem ning kaks lugu olid eksponeeritud koos.

Pressinõukogu otsustas, et Meditsiiniuudised rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid.

Meditsiiniuudised rikkusid ka eetikakoodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artikli avaldama ilma arstide ja õdede nimedeta, sest artiklis nimedega nimetatud arstid ja õed ei ole avaliku elu tegelased ning neil puudus võimalus vastata tõsistele süüdistustele.

Meditsiiniuudised rikkusid ka koodeksi punkti 4.3., mille järgi ei sobi rõhutada rahvust, rassi, religioosset või poliitilist kuuluvust ega sugu, kui sellel pole uudisväärtust. Pressinõukogu hinnangul oli ühe haiglatöötaja religioosse kuuluvuse avaldamine põhjendamatu.

Pressinõukogu hinnangul vastutavad Meditsiiniuudised ka nende materjalide sisu eest, mis on võetud  teistest meediakanalitest.

Meditsiiniuudistes ilmus Pressinõukogu otsus 1. aprillil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele