Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Eesti Ekspressi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 12. veebruar 2010. Pressinõukogu arutas Eeli Kure kaebust Eesti Ekspressis ilmunud uudise peale ning otsustas, et leht on rikkunud head tava, sest ei võtnud kaebajalt kommentaari.

19. augustil 2009 ilmunud artiklis „Pensionär kaotas lõplikult tema ära moosinud Liis Haavelile“ on kirjas, et Eeli Kurg kinkis oma kinnisvara Liis Haavelile ja ootab nüüd kohta sotsiaalmajas. Samuti väidab leht, et sugulaste püüded Eeli Kurele kohtu abil eestkostjat leida on lõppenud, sest neil ei õnnestunud vaidlustada Liis Haaveli poolt tellitud psühhiaatrilist ekspertiisi, mis Eeli Kure pädevaks tunnistas.

Eeli Kurg kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valet, sest kinkis oma maja hoopis Maimu-Milvi Loidile, elab üürikorteris ning talle on tehtud kokku kuus ekspertiisi. Samuti peab kaebaja artiklit solvavaks.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Eeli Kurg on kaebuse kirjutanud Liis Haaveli surve all ning kaebaja ise on suletud korterisse, kust ta vabalt välja ei saa. Eesti Ekspress on veendunud, et Liis Haavel on eaka mehega manipuleerinud..

Pressinõukogu otsustas pärast Eeli Kure poolt toodud täiendavaid materjale, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artikkel tugineb vaid ühele täpselt identifitseerimata allikale. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud lugu sisaldama Eeli Kure kommentaari või toimetuse selgitust, miks seda ei õnnestunud saada.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 11. veebruaril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele