Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Pärnu Postimehes ilmunud artiklit

Tallinn, 15. aprill 2010. Pressinõukogu tegi Pärnu Postimehe kohta tauniva otsuse, sest leht ei andnud artiklis süüdistatud notarile sõna. 

Pärnu Postimehes 12. novembril 2009 ilmunud artiklis „Viisitamm võitleb miljonite eest leigelt“ ja 15. jaanuaril 2010 ilmunud artiklis „Ametniku viga võib Pärnule miljoneid maksma minna“ puudutati Pärnu notari Marje Jürioja poolt tõestatud tehingut, millega võõrandati Pärnus Esplanaadi 10 asuv kinnistu. Artiklitest tuleb välja, et müüja ja notar ei teavitanud ostjat sellest, et kinnistu asub muinsuskaitsealal.

Notarite Koda kaebas Pressinõukogule, et 12. novembri artiklis on antud notari tegevusele hinnang, kuid sõna ta saanud ei ole ning tulemuseks on ebatäpne info. Kaebaja lisas, et notarile ei antud sõna ka sama temaatikat puudutavas 15. jaanuaril ilmunud artiklis. 

Pärnu Postimees vastas, et notari poolt tõestatud tehing on piisavalt oluline, et avalikkust sellest teavitada. Lehe kinnitusel on 12. novembri artiklis notarile sõna antud. Leht märkis, et kajastab notari tegevust siis, kui kohtuprotsessis selle teemani jõutakse. Leht lisas, et kui notar soovib enne kohtulikku arutelu algatada diskussiooni ajakirjanduses, siis võib ta kirjutada arvamusartikli.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus mõlema artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna mõlemas artiklis on notarit peetud vastutavaks, siis oleks pidanud ka notar mõlemas artiklis sõna saama. 12. novembri artiklis on küll avaldatud lause, milles on notarit parafraseeritud, kuid kogu artikli mahtu arvestades ei ole see Pressinõukogu hinnangul piisav.

Pärnu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 7. aprillil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele