Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Pärnu Postimehe kohta kaks taunivat otsust

Tallinn, 21. juuni 2010. Pressinõukogu arutas Anne Seimari ja Inda Orissaare kaebust Pärnu Postimehes ja lehe online´is märtsis ja mais ilmunud artiklite peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

19. märtsil 2010 ilmunud artiklis „Audru vald investeerib tänavu joogiveesse“ on juttu Audru valla eelarve kinnitamisest. Artiklis on kirjas, et Anne Seimari ja Inda Orissaare ettepanekutest oli Audru volikogu nõus vaid esindustasude vähendamist puudutava ettepanekuga, kuid Anne Seimari ettepanekut vallavanema palga alandamise kohta ei toetatud.

Kaebajad leidsid, et artikkel sisaldab valeinfot, sest Audru volikogu ei võtnud arvesse ühtegi nende ettepanekut. Kaebajad juhtisid veale pärast artikli ilmumist ka ajakirjaniku tähelepanu.

Pärnu Postimees selgitas, et kaebajad ei pöördunud väidetava vea avastamisel toimetuse ega autori poole ning edastasid ajakirjanikule vaid valikuliselt väga nappi infot. Leht lisas, et artikli faktid pärinesid Audru volikogu esimehelt ning toimetusel polnud alust tema sõnades kahelda.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et toimetus kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis faktiviga, mida oleks saanud vältida teist osapoolt ehk kaebajaid ära kuulates. Samuti rikkus leht  koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul tuleks sellise olulise teema puhul, nagu seda on valla eelarve vastuvõtmine, küsitleda mitut allikat.

Samuti arutas Pressinõukogu Anne Seimari kaebust Pärnu Postimehe online´is 15. mail ilmunud artikli „Audru volinik kaotas kohtus kalafarmile“ peale. Artiklis on nimetatud Anne Seimarit keskerakondlaseks. Lisaks väidab artiklis AS FjordFresh Holding juhatuse liige Alar Oppar, et Anne Seimaril on huvi takistada Audru kalafarmi investeeringut.

Anne Seimar kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole kunagi olnud ühegi partei liige ja ta ei ole suhelnud Alar Oppariga. Kaebaja hinnangul on sellega tema kohta esitatud valeinformatsiooni. 

Pärnu Postimees selgitas, et Anne Seimarit nimetati artiklis keskerakondlaseks seepärast, et Audru valla kodulehel oli Anne Seimar kirjas Keskerakonna nimekirjas ning seal ei olnud märgitud, kes neist on liikmed ja kes parteitud. Toimetus avaldas 19. mail online´is õienduse, et Seimar ei ole erakonna liige.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu leiab, et kuna artiklis on Anne Seimarit süüdistatud kalafarmi investeeringu takistamises, siis oleks pidanud samas Anne Seimar ka ise sõna saama. Samuti oleks ajakirjanik Anne Semariga rääkides saanud kontrollida tema erakondlikku kuuluvust.

Pressinõukogu tunnustas Pärnu Postimeest selle eest, et leht parandas kiiresti faktivea ning avaldas õienduse Anne Seimari erakondliku kuuluvuse kohta.

Pärnu Postimees avaldas mõlemad otsused 17. juunil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele