Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Pärnu Postimehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 21. september 2010. Pressinõukogu arutas Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna peaspetsialisti Raul Kivi kaebust Pärnu Postimehes ilmunud toiduabi jagamisest rääkivate artiklite peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Ajavahemikus 9. – 11. juuni 2010 ilmunud artiklites kirjeldati toiduabi jagamist Pärnu linnas ning nimetati seda tarbetult keeruliseks ja saamatuks.

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna peaspetsialist Raul Kivi kaebas Pressinõukogule, et artiklites on avaldatud ebatäpset ja eksitavat infot, kõiki osapooli ei ole ära kuulatud ning tõsiste süüdistuse puhul kommentaariks sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik on kajastatava asutuse – Punase Risti - teenistuses.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et leht pakkus Pärnu linnavalitsuse töötajatele võimalust oma arvamuse avaldamiseks, kuid kõiki rahuldavat teksti pole toimetus seni neilt saanud. Toimetuse kinnitusel on ajakirjanik Kalev Vilgats Eesti Punase Risti tegevuses osalenud vabatahtlikuna.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks 9. juuni artiklis „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ pidanud sisuliseks kommentaariks sõna andma  Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajale.

Samuti leiab Pressinõukogu, et sama artikliga on leht rikkunud eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis jagatud eksitavat infot näiteks toiduabi jagamise kohas olnud sildi teksti ning linnavalitsuse esindaja saabumisaja kohta.

Pressinõukogu hinnangul rikkus Pärnu Postimees 9. juuni juhtkirjaga „Sotsiaalsaamatus“ eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et leht avaldas juhtkirjas ebatäpset infot humanitaarabi hoidmiseks mõeldud laoruumide kohta.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 2.3., mis näeb ette, et ajakirjanik ei tohi olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses. Kuigi Kalev Vilgats on lehe kinnitusel Punases Ristis tegev vabatahtlikuna, võiks ajakirjanik Pressinõukogu hinnangul Punasest Ristist kirjutamist konfliktsituatsioonis võimalusel vältida.

Pressinõukogu aseesimehe David Vseviovi sõnul ei saa Pressinõukogu lähtuda vaid sellest, et leht üldiselt "õiget asja" ajab, kui ta samal ajal kahjuks ikkagi mõnda eetikakoodeksi punkti rikub.

Pärnu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 10. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele