Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Delfi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 22. veebruar 2010. Pressinõukogu arutas Ingrid Tähismaa kaebust Delfis 24. novembril ilmunud uudise peale ning otsustas, et Delfi on rikkunud head ajakirjandustava.

24. novembril avaldatud fotouudises „Kas Ingrid Tähismaa on lapseootel?“  küsib Delfi, kas Ingrid Tähismaa on lapseootel. Artiklis saab sõna ka Ingrid Tähismaa, kes kinnitab, et uudis beebiootusest ei vasta tõele.

Ingrid Tähismaa kaebas Pressinõukogule, et Delfi esitas teadlikult valeandmeid ning sekkus tema eraellu ebakohasel viisil. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Delfi keeldus uudist kustutamast.

Delfi vastas, et uudise pealkirjas on küsimärk, mis näitab, et väide pole absoluutne. Delfi lisas, et Ingrid Tähismaa lükkas ajakirjanikuga vesteldes lapseootuse küll ümber, kuid uudise autori sõnul oli ta eitava vastuse retoorika mitmeti tõlgendatav.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi.

Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Delfi tulema vastu kaebaja soovile ja online kommentaaride hea tava leppe punkti 6 mõttest ja eesmärgist tulenevalt tegelikkusele mittevastava uudise koos kommentaaridega maha võtma.

Delfi avaldas Pressinõukogu otsuse 20. veebruaril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele