Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 22. september 2010. Pressinõukogu arutas sihtasutuse Tuuru nõukogu esimehe Aare-Villu Katteli kaebust Hiiu Lehes kevadel ilmunud artiklite peale ning leidis, et leht on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

9. aprillil 2010 ilmunud loos „Ehk hariks end ja mõtleks järele…“ ja 15. juunil  ilmunud lehe juhtkirjas „Süü ei tohi hulkuma jääda“ on juttu Hiiumaal tegutsevast sihtasutusest Tuuru, mille tegevjuht ootamatult ametist vabastati.

Aare-Villu Kattel kaebas Pressinõukogule, et 9. aprilli loos on leht avaldanud moonutatud infot ning põhjustanud Tuuru nõukogu liikmetele kannatusi. 15. juuni juhtkirja peab ta aga alusetult solvavaks ning eksitavaks, sest selles on esitatud rida fakte väidetavatest vigadest, mida ta tegelikkuses aga teinud ei ole. Samuti ei ole Kattel rahul, et leht nimetab tema artiklit paskvilliks.

Hiiu Leht selgitas, et pakkus korduvalt Tuuru nõukogu esimehele võimalust oma arvamust avaldada ja oma otsuseid avalikkusele selgitada, kuid Aare-Villu Kattel seda ei kasutanud. Samuti pakkus leht võimalust teistele osapooltele arvamuse avaldamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul peaks juhtkiri põhinema lehes ilmunud artiklil, kus on esitatud tõendatud faktid. 15. juunil ilmunud juhtkiri „Süü ei tohi hulkuma jääda“ sisaldab aga oletusi ja väiteid, mille kohta tõendeid lehes ei ole.

9. aprillil ilmunud lugejakirjaga „Ehk hariks end ja mõtleks järele…“ rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust ka juhul, kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja. Pressinõukogu leiab, et arvamusartikli ja vastulause avaldamisel pole toimetuse omapoolses juhtkirjas kohane nimetada ühe konfliktiosapoole arvamusavaldust „paskvilliks“.

Hiiu Leht avaldas Pressinõukogu otsuse 10. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele