Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Äripäeva artiklis rikkumise

Tallinn, 27. september 2010. Pressinõukogu arutas AA1 Grupp OÜ juhataja Silver Vahuri kaebust Äripäeva peale ning leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

21. juulil 2010 ilmunud artiklis „Inkassod jännis võlgadega“ on juttu viimaste aastate jooksul Eestis inkassoturule lisandunud paljudest väikestest võlanõude-ettevõtetest, kellest osal on tekkinud endal probleeme võlgade tasumisega.

Silver Vahur kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud tema firma kohta ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta artiklis sõna ei saanud ja et leht hiljem artiklis olnud vigu ei parandanud.

Äripäev vastas, et on artiklis esitatud faktide õigsuses kindel ning lisas, et ajakirjanik helistas kaebajale kommentaari saamiseks mitmel korral, kuid Silver Vahur telefonile ei vastanud. Samuti pakkus leht kaebajale hiljem vastulause võimalust, kuid Silver Vahur pakkumisele ei reageerinud.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik kuulama ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli näol tegemist ajakriitilise materjaliga ning seega oleks ajakirjanik pidanud kaebaja ära kuulama, talle mõnel järgmisel päeval uuesti helistades või siis valima inkassofirmade loetelust teise näite.

Äripäev avaldas Pressinõukogu otsuse 23. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele