Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Võrumaa Teataja kohta tauniva otsuse

Tallinn, 3. oktoober 2011. Pressinõukogu arutas Võru vallavalitsuse kaebust Võru vallavalitsust ja volikogu ning Meegomäe suvilaomanikke puudutavate artiklite peale ning leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Võrumaa Teatajas 2. juunil 2011 ilmunud artikkel „Meegomäe suvilaomanikud jäid ilma ühendusteeta“, 11. juunil ilmunud artikkel „Võru vald lasi sisse vehkida suvilaomanike maa“, 18. juunil ilmunud artikkel „Maavanem Kõiv tuli suvilaomanikele appi“ ja nendega seotud juhtkirjad kajastavad Meegomäe suvilakooperatiivide omanike muret, mille kohaselt jäid nad vallavalitsuse tõttu ilma õigusest kasutada naaberkrundi maal asuvat ühendusteed, mida inimesed olid kasutanud aastakümneid. Oma mitmes juhtkirjas seostab leht toimunut kunagise vallavanema ja hilisema maavanema Ülo Tuliku tegevusega.

Võru vallavalitsuse hinnangul on leht artiklites toodud seisukohti esitanud kontrollimatult, toodud väited pole tõesed ning seega on lugejaskonda eksitatud ja Võru valla aadressil on esitatud alusetuid süüdistusi.

Võrumaa Teataja selgitas, et suvilaomanike probleemiga tegeleb nüüd maavanem, kes kutsus Võru valla inimesed maavalitsusse ümarlauda, mida ka leht kajastas. Lehe väitel pole inimesed vallaga rahul.

Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mille alusel peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust uudisloo hoiakuliseks pealkirjaks „Võru vald laskis sisse vehkida suvilaomanike maa“ ning korduvateks kindlasõnalisteks väideteks, et vald võttis inimeste käest ära maa, mis kuulub seaduse järgi neile, et detailplaneering on ebaseaduslik ning et tekkinud olukorra põhjustas kunagine vallavanem Ülo Tulik.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele