Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Võrumaa Teataja kohta kaks otsust

Tallinn, 4. juuli 2011. Pressinõukogu arutas OÜ Selista Ehitus juhatuse esimehe Indrek Klampe kaebust Võrumaa Teatajas märtsis ja aprillis ilmunud artiklite peale ning leidis, et märtsis ilmunud artikliga ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava, kuid aprillis ilmunutega on ajakirjanduseetika koodeksi vastu eksitud.

24. märtsil ilmunud artikkel „Mõniste vallavanem tegi vallale poole miljoniga külma“  räägib, et Mõniste vallavanem sokutas kahe aasta tagustes sündmustes ehitushanke lepingu seadusevastaselt oma väidetava lähedase sõbra, endise Võru maavanema ja linnapea Ülo Tuliku väimehe maksuvõlgades firmale OÜ Selista Ehitus ning tekitas sellega vallale kahju.

 

OÜ Selista Ehitus juhatuse esimees Indrek Klampe märkis Pressinõukogule esitatud kaebuses, et firmal ei olnud 8. jaanuaril, 17. märtsil ja 25. märtsil 2009 maksu- ja tolliameti väljastatud tõendite kohaselt maksuvõlga. Kaebaja kinnitusel on amet saatnud lehele kirja, kus on välja toodud tõendite sisu ja lehel on palutud faktivead parandada. Kaebaja saatis lehele 14. aprillil ka vastulause, mis ilmus 16. aprillil.

 

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et Krediidiinfo andmetel oli nimetatud kolmel kuupäeval OÜ Selista Ehitusel siiski maksuvõlg. Lehe väitel tuli maksuvõlg välja ka riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusest.

 

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja ei eksinud antud kaebuse raames hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu ei saa ajalehte hukka mõista väidete eest, mis tuginevad Krediidiinfo andmetele. Ka avaldas leht kaebaja vastulause muutmata kujul.

 

9. aprillil 2011 ilmunud artikli „Kingitus Tuliku väimehele“ ja sama päeva juhtkirja „Tulik – linnapea või Selista müügimees“ väitel on Võru linnas asuv Võrukivi arendus Võru endise linnapea Ülo Tuliku kingitus oma väimehele Indrek Klampele, kuigi seda serveeritakse kui linnarahvale kasulikku projekti. Lehe juhtkirjas süüdistatakse endist Võru linnapead Ülo Tulikut selles, et ta erinevate projektidega on jõuliselt tegutsenud väimehe firma Selista Ehituse huvides.

 

Indrek Klampe leidis, et artikkel sisaldab mitmeid faktivigu (Kivi tänava arenduse algusaja, projektijuhtimise lepingupartneri, parteide toetuse kohta). Kaebaja hinnangul on autori väited selle kohta, nagu oleks Võrukivi näol tegemist Ülo Tuliku „isikliku“ projektiga, alusetu vale ja laim. Kaebaja esitas lehele vastulause 14. aprillil ja see ilmus lehes 16. aprillil.

 

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud väited tuginevad allikate ütlustele. Leht märkis, et avaldas kaebaja vastulause muutmata kujul.

 

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on  9. aprillil 2011 ilmunud artiklis „Kingitus Tuliku väimehele“ esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi ning seepärast oleks pidanud artiklis Indrek Klampele sõna andma esitatud väidete kommentaariks. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artikli pealkirjas ja avalõigus esitatud jõulised väited ei põhine Pressinõukogu hinnangul tõestatud faktilisel informatsioonil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele