Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Den za Dnjomi kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 7. veebruar 2011. Pressinõukogu arutas Lilia Birjuki kaebust Den za Dnjomi peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. 

21. augustil 2010 ilmunud artiklis „Nüride kääride jälgedes“ (http://www.dzd.ee/?id=302096) on juttu massöör-kosmeetikust, kes läks end täiendama koolituskeskusesse Star Beauty, kus tal õpingud erinevatel põhjustel nurjusid. Artiklis saab sõna ka Star Beauty direktor Lilia Birjuk.

Lilia Birjuk kaebas Pressinõukogule, et artikkel on kahjustanud tema head nime, ärialast ja kooli mainet. Kaebaja arvates on artikkel kirjutatud lähtudes vaid ühe inimese sõnadest. Samuti ei ole kaebaja rahul oma vastuse paigutusega artiklis ning väidab, et tema vastuseid on moonutatud ja et leht ei avaldanud tema vastulauset. Kaebaja ei ole rahul ka loo kõrval oleva teise samal alal tegutseva kooli reklaami paigutusega.

Den za Dnjom selgitas, et artikli allikad on kas salvestatud või dokumentaalselt olemas ning dokumentidega kinnitatud väited ja poolte ütlused on artiklis selgelt eristatud. Kaebaja vastulauset toimetus ei avaldanud, sest see ei sisaldanud uut informatsiooni ja artiklis sai Lilia Birjuk piisavalt sõna süüdistuste kommenteerimiseks. Leht lisas, et reklaam oli sisust selgelt eristatud. Lehe kinnitusel ei olnud reklaami tellinud firma seotud artiklis kajastatud konfliktiga.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artiklis esitatud info toetub selgetele allikatele, konflikti osapooled said artiklis sõna ja lehel oli avalik huvi seda teemat käsitleda.

Leht võis kaebaja vastulause tagasi lükata, juhul kui see ei sisaldanud uut infot ja ei tegelenud artiklis sisalduvate ekslike faktiväidete või tsitaatide parandamisega.      

Samas peab Pressinõukogu oluliseks märkida, et konflikti kajastava teema puhul oleks hea tuua lisaks vastaspooltele artiklisse ka sellise neutraalse osapoole vaade, kes aitaks lugejal saada probleemis selgust. Samuti soovitab Pressinõukogu võimalusel mitte kasutada artikli teemaga kattuvat reklaami samal leheküljel, sest seda võidakse pidada sisuliselt looga seotuks.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele