Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Päevalehe artiklis ajakirjanduseetika rikkumise

Tallinn, 8. august 2011. Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna valitsuse kaebust Eesti Päevalehes ilmunud artikli „Staažikas ametnik vaidlustas koondamise kohtus“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

13. aprillil ilmunud artikkel räägib Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses 21 aastat töötanud ametnikust, kes otsustati mullu kevadel ootamatult koondada.

Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et leht andis vastamiseks liiga vähe aega ja kuna ta oli ise väliskomandeeringus, pidid linnaosa nimel vastama tema alluvad. Lisaks ei soovinud linnaosavalitsus kommentaari anda vaidlusaluse koondamisjuhtumi kohta seepärast, et sel teemal oli käimas kohtuprotsess ja kommentaar võinuks mõjutada avalikku arvamust.

Eesti Päevaleht selgitas, et ajakirjanik saatis põhjaliku küsimustiku Karin Tammemäele ja linnaosa avalike suhete nõunikule ühel ajal, jättes nii neile aega vastamiseks. Lehe kinnitusel ei palunud linnaosavalitsus kordagi ajapikendust ning lehe väitel märkis kaebaja toimetusele saadetud vastuses muuhulgas, et koondamist nad kohtuprotsessi  tõttu kommenteerida ei soovi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artikkel olulisel määral keskendunud Karin Tammemägi persoonile ja esitab personaalseid süüdistusi tema käitumise kohta konkreetses koondamisjuhtumis, samas ei saanud ta neile isiklikult vastata. Artiklis saab sõna Põhja-Tallinna linnaosavalitsus kui institutsioon, kuid seda ei saa lugeda antud juhul piisavaks, kuna linnaosavalitsuse teised töötajad ei saanud anda selgitusi Karin Tammemägi kohta esitatud personaalsete süüdistuste osas. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikkel nii ajakriitiline, et poleks saanud ära oodata linnaosa vanema isiklikku vastust.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 8. augustil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele