Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 10. mai 2011. Pressinõukogu arutas Tallinna endise abilinnapea Yana Toomi esitatud kaebust Kanal 2 saate Reporter peale ning leidis, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

16. märtsil 2011 eetris olnud uudises „Kakskümmend Tallinna õpetajat saadeti keeleeksamile“ on juttu sellest, et 20 Tallinna Paekaare gümnaasiumi õpetajat ei oska vajalikul tasemel eesti keelt ning kui nad keeleeksamit ära ei tee, siis kaalutakse nendega töösuhte lõpetamist.

Yana Toom leidis, et tegu on valeandmete esitamisega, kuna uudises ei ole täpne keeleeksamile suunatud õpetajate arv ega ka ähvardus, et eksamit mitte sooritavate õpetajatega kaalutakse töösuhte lõpetamist. Kaebaja ei olnud rahul, et uudises pole Tallinna linnavalitsuse ega haridusameti, kes on õpetajate tööandja, kommentaari. 

Kanal 2 selgitas, et tegemist on diktoritekstina esitatud lühiuudise, mitte uudislooga, kus intervjueeritakse erinevaid isikuid. Kanali kinnitusel tugines Reporteris olnud tekst BNSi poolt avaldatud uudisel ja langes sellega peaaegu sõna-sõnalt kokku.

Pressinõukogu otsustas, et kuna tegu oli tõepoolest lühiuudise esitamisega, siis ei rikkunud Kanal 2 antud juhul eetikakoodeksi punkti 4.2. Nõuda uudistesaates iga sellise lühiinfo edastamise juures kõigile võimalikele osapooltele eraldi kommentaari võimalust oleks ebaproportsionaalne. Kaebaja väide, et uudisloos avaldatud andmed ei ole tõesed, jääb kaebuses üldsõnaliseks ja sellisena ei anna alust näha ajakirjanduseetika rikkumist.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele