Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Tartu Postimehe artiklit

Tallinn, 12. detsember 2011. Pressinõukogu arutas anonüümselt kaebust Tartu Postimehes septembris ilmunud artikli peale ning leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

14. septembril ilmunud artikli „Pere kaotanud mees tunneb abi asemel karistamist“ peale esitas Pressinõukogule kaebuse üks loo asjaosalistest, kelle isik on Pressinõukogule teada. Kaebaja leidis, et artikliga on teda solvatud ja ta perekonda häbistatud. Kaebaja hinnangul on artikli peategelase poolt räägitud faktid kontrollimata ja valed. Kaebaja ei ole rahul, et artikli autor ei võtnud temaga ühendust ega küsinud tema seisukohta.

Tartu Postimees vastas, et avaldas loo seepärast, et juhtida tähelepanu perekonnaseaduse kitsaskohtadele. Lehe kinnitusel oli artikli peategelane nõus rääkima oma nime ja näo all ning lehe hinnangul ei saa sellega identifitseerida teisi asjaosalisi. Leht lisas, et artikli autor võttis loo ilmumise järel ühendust kaebajaga, et tekkinud olukorda lahendada, kuid kaebaja keeldus vastulausest ja oma nime avalikustamisest.

Pressinõukogu otsustas, et Tartu Postimees eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4,7. vastu, mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusõiguse üle üldjuhul ei kajastata. Kui leht otsustas seda siiski teha, siis tulnuks seda teha anonüümselt ja nii, et asjaosalisi ei oleks võimalik tuvastada.

Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul näitavad kaebaja väited, et kõik artiklis esitatud faktid ei pruugi olla tõesed ning on ühe osapoole nägemus. Tulenevalt sellest rikkus leht eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud küsima ka kaebaja seisukohti ning avaldama need anonüümselt, et mitte tekitada kannatusi kaebaja perele.

Tartu Postimees rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul puudus antud perekonnast kirjutamisel selline avalik huvi.

Tartu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 9. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele