Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 13. detsember 2011. Pressinõukogu arutas OÜ Musiccase juhataja Helen Sildna kaebust Eesti Ekspressis Vabaduse laulu kohta ilmunud artikli peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

6. oktoobril 2011 ilmunud artiklis „Vabaduse laul sai bluffides 200 000 eurot“ on juttu 20. augustil Tallinnas lauluväljakul toimunud Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeva tippüritusest „Vabaduse laul“, mille korraldaja oli Musiccase ning mis sai raha sihtasutuselt „Tallinn 2011“. Artiklis on välja toodud mitme esineja nimed, keda korraldaja enne rahastamislepingu sõlmimist sihtasutusele välja käis, kuid kes tegelikult kontserdil ei esinenud.

Helen Sildna kaebas Pressinõukogule, et artikliga on süüdistatud korraldajat tahtlikus pettuses. Kaebaja kinnitusel sõlmiti lõplikud esinemiskokkulepped peale projekti heakskiitmist, lepingu sõlmimist ja lõpliku programmi valmimist. Seega pole kaebaja hinnangul blufitud. Kaebaja ei ole rahul, et tema selgitusi on artiklis kasutatud juhuslike lausetena.

Eesti Ekspress selgitas, et lepingut sõlmides oli osade esinejate puhul korraldajal juba teada, et nad esineda ei saa (Tõnis Mägi, Ivo Linna) ning selle on leht artiklis tõendanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Leht on tõendanud korraldaja teadmist, et mõned lepingu sõlmimise hetkel rahastajale välja käidud esinejad ei saa tegelikult kontserdil osaleda. Kaebaja on saanud võimaluse omapoolseks kommentaariks. Arvestades suurt avalikku huvi 20. augusti kontserdi vastu, ei saa antud teema käsitlemist lehe poolt pidada põhjendamatute kannatuste põhjustamiseks.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele