Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Kanal 2 kohta tauniva otsuse

Tallinn, 14. märts 2011. Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Yana Toomi kaebust Kanal 2 saates Reporter 16. detsembril avaldatud saatelõigu „Plindris kool küsib õpetajate palgaraha vanematelt“ peale ning otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus on juttu Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist, kus kool kavatseb lapsevanematelt õpilaste inglise keele süvaõppeks kogutud raha kasutada kooli töötajate palkadeks. Haridusministri sõnul on see lubamatu. Saatelõigus ütleb haridusminister ka, et Tallinn ei ole ainsa omavalitsusena koolidele riigi poolt õppevahendite jaoks ettenähtud raha üle kandnud.

Tallinna abilinnapea Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et uudis on ühepoolne, kahjustab Tallinna linnavalitsuse mainet ja loob ebatõese pildi Tallinna linnavalitsuse suhtumisest koolide rahastamisesse.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et kuna tegemist oli riikliku eelarve küsimusega, pöördus toimetus kommentaariks haridusministri poole. Tallinna linnavalitsuse kommentaari toimetus ei võtnud, sest linn avaldas samal päeval pressiteate infoga, et riigilt saadud õppevahendite raha kantakse järgmisesse aastasse. Toimetuse kinnitusel avaldati vastav info saatejuhi poolt uudisloo tutvustuses.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 on eksinud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Saatelõigu esimeses pooles käsitletud koolis lastevanematelt korjatud raha kasutamise teemal oli haridusminister õige kommenteerija, aga haridusministri esitatud süüdistus Tallinna aadressil koolidele ettenähtud raha linna poolt kinni hoidmises oleks kindlasti vajanud linnavalitsuse kommentaari samas uudislõigus.

Pressinõukogu tõdes, et oleks hea, kui selline uudislõik ei räägiks kokku seotuna erinevatest teemadest.

Kanal 2 avaldas Pressinõukogu otsuse 12. märtsil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele