Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Postimehe artiklites ajakirjanduseetika rikkumisi

Tallinn, 15. märts 2011. Pressinõukogu arutas Riigikogu esimehe Ene Ergma kaebust Postimehes jaanuaris ilmunud artiklite peale ning leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava, sest eksis faktiga ja ei andnud Riigikogu esimehele sõna.

21. jaanuaril 2011 ilmunud artikkel „Riigi palgal parteilased veavad IRLi valimisi“  ja 25. jaanuaril ilmunud artikkel „Laar ja Vaher õigustavad riigipalgalisi parteitöötajaid“ räägivad sellest, et Isamaa ja Res Publica Liidu piirkondade juhid teevad erakonna kihutustööd riigi palgal olles. Teiste näidete hulgas on toodud välja Riigikogu esimehe sekretäri vahetamine väidetavalt partei peasekretäri survel. 

Riigikogu esimees Ene Ergma kaebas Pressinõukogule, et 21. jaanuari artiklis on avaldatud eksitav väide sekretäri vahetamise kohta. Kaebaja saatis Postimehe peatoimetajale samal päeval avaliku kirja, milles ta selgitas, et uue sekretäri leidis Riigikogu personaliosakond tavalise personalivaliku korras. Kaebaja ei ole rahul, et 25. jaanuari artiklis on avaldatud uut eksitavat infot. Kaebaja taotles Postimehelt vabandamist ja valeväite ümberlükkamist, kuid leht seda ei teinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ei pidanud vajalikuks vabandada, sest mitu allikat on lehele kinnitanud info tõesust. Leht lisas, et artiklite keskmes ei olnud Ene Ergma, vaid paljud nõunike kohtadel riigi raha eest ülalpeetavad parteiliikmed.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus 21. jaanuaril ilmunud artikliga „Riigi palgal parteilased veavad IRLi valimisi“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud tõsine süüdistus Riigikogu esimehe uue sekretäri valimise protseduuri kohta, kuid kommentaari võimalust süüdistatavatele samas ei antud.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal põhinegu tõestataval faktilisel informatsioonil. Ajaleht ei ole kummutanud kaebaja väidet, et artiklis esitatud kirjeldus Riigikogu esimehe sekretäri vahetamisest ei vasta tõele. Ka tõendas Ene Ergma Pressinõukogule, et tegemist ei olnud sekretäri koondamisega, nagu ajaleht kirjutas 25.jaanuaril.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 14. märtsil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele