Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Pealinna kohta õigeksmõistva tauniva otsuse

Tallinn, 17. oktoober 2011. Pressinõukogu arutas Nadežda Krainikova kaebust ajalehe Pealinn peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. 

18. aprillil 2011 ilmunud artikkel „Ametniku hooletus võinuks tuua linnale miljoneid kroone kahju“ kajastab Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse töötaja konflikti linnaosavanema Karin Tammemägiga.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse endine ametnik Nadežda Krainikova kaebas Pressinõukogule, et Karin Tammemägi on esitanud ebaõigeid andmeid, mida ajaleht üle ei kontrollinud. Karin Tammemägi pole tema sõnul viidanud süüdistustes konkreetsetele tõenditele ega asjaoludele. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust esitatud süüdistusi kommenteerida.

Pealinna toimetus selgitas, et väljaanne avaldas kõik kaebaja poolt väljaöeldu, hoolimata sellest, et Nadežda Krainikova esmalt keeldus üldse toimetusega rääkimast. Samuti on lehe väitel Nadežda Krainikova koondamise ja talle distsiplinaarkaristuse määramise õiguslik alus leidnud kohtus faktilist kinnitust ning seega ei saa väita, et artikli näol oleks tegu ebaõigete väidete esitamisega.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Pealinn ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on kaebaja seisukohta kajastatud.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele