Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi ühes kaebuses kolm taunivat otsust

Tallinn, 19. detsember 2011. Pressinõukogu arutas Katrina Allikmaa kaebust Meie Maas, Õhtulehes ja Delfis septembris ilmunud artiklite peale, milles külaelanikud kahtlustavad noorperet loomade väärkohtlemises ning otsustas, et kõik kolm väljaannet on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

Meie Maas 25. septembril 2011 ilmunud artiklis „Noorperel kahtlus loomade väärkohtlemises“ on juttu Saaremaal elavast perest, keda naabrid lehe väitel kahtlustavad loomade hooleta jätmises. Artiklis antakse sõna kahele loomaarstile ja anonüümsust palunud naabrile. Sama artiklit refereerisid Õhtuleht ja Delfi.

Katrina Allikmaa kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on süüdistusi esitatud, kuid talle sõna antud ei ole. Lisaks ei olnud kaebaja teadlik, et ajakirjanikud tema kodus loomi pildistamas käisid. Kaebaja leiab, et artiklites on esitatud tema kohta valeinfot.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et leht oleks pidanud artiklis kaebajale sõna andma, kuid kahjuks ei õnnestunud ajakirjanikul Katrina Allikmaad loo kirjutamise ajal tabada. Leht lisas, et Katrina Allikmaale pakuti sõna vastulauseks ning sellest sündis uus artikkel, mis aga kaebaja vastuseisu tõttu ilmunud ei ole.

Õhtuleht selgitas, et leht kajastas Meie Maa artiklit oluliselt lühendatult ja edastas vaid külaelanike kahtlused. Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud kahtlused, mida külaelanikud avaldasid loomaarstile. Kaebaja seisukohta artiklis ei ole Delfi kinnitusel seepärast, et temaga ei õnnestunud ühendust saada.

Pressinõukogu otsustas, et kõik kolm väljaannet rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima informatsiooni tõesust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Katrina Allikmaa kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Pressinõukogu märkis, et teise väljaande artikli refereerimine ei vabasta toimetust vastutusest ilmuva materjali eest.

Meie Maa avaldas Pressinõukogu otsuse 13. detsembril, Õhtuleht 7. detsembril ja Delfi 14. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele